Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą etykiet

Sejm RP 12 kwietnia 2019 r. przyjął nowelizację ustawy dotyczącą etykiet energetycznych. To zmiana ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument teraz trafi pod obrady Senatu RP. Nowelizacja ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewniają ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi. Celem…

czytaj więcej »