Poferment jako siła napędowa transformacji agroekologicznej

Poferment

Poferment jako siła napędowa transformacji agroekologicznej w Europie? To tytuł jednego z najnowszych artykułów, który ukazał się na stronie internetowej European Biogas Association. Czym jest poferment? To uboczny produkt produkcji biogazu, stosowany jako nawóz organiczny. Może przekształcić europejski sektor rolnictwa, oferując alternatywę dla powszechnie stosowanych nawozów chemicznych. Tak twierdzi EBA, która to organizacja wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu w Gandawie dowiodła,…

czytaj więcej »

Poferment może być odpowiedzią na kryzys nawozowy?

Poferment

Nawożenie jest jednym z kluczowych aspektów w kontekście poprawy ilości i jakości plonów. Wpływ na oba parametry ma m.in. rodzaj i ilość stosowanych nawozów. Co ma znaczenie również w aspekcie ekonomicznym. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się pofermentowi, produktowi pochodzącemu z biogazowni rolniczych. Zainteresowanie wynika z jego nawozowych właściwości i dużego potencjału plonotwórczego. Mając na uwadze wzrost cen…

czytaj więcej »

Nawozy z odpadów odpowiedzią na rosnące ceny?

Nawozy z odpadów

Od 2021 roku w wielu krajach zaobserwowano znaczny wzrost cen nawozów mineralnych. Zmiany wynikały przede wszystkim ze wzrostu cen gazu ziemnego oraz surowców, z których produkowane są nawozy jedno– i wieloskładnikowe. Mając to na uwadze, należy spodziewać się ze strony rolników większego zainteresowania alternatywnymi nawozami oraz środkami poprawiającymi właściwości gleby – w tym nawozami powstałymi z odpadów. Z każdym rokiem na…

czytaj więcej »

Od kiedy można stosować nawozy na gruntach ornych?

Nawozy na gruntach ornych

Zgodnie z obietnicą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w tym roku rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego. Nawozy na gruntach ornych Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w…

czytaj więcej »

Biogazownik musi być specjalistą od… wszystkiego?

Biogazownik musi być specjalistą od… wszystkiego? Wejście w życie kolejnej nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu ponownie opatrzone jest informacją, że ma ona „ułatwić, uprościć itd...”. Z jakim skutkiem? Pierwsza biogazownia rolnicza w Polsce została oddana do użytku w 2005 r. Wówczas nie było żadnych regulacji  prawnych, dotyczących postępowania z pofermentem. A przepisy unijne, które regulowały to zagadnienie, nie miały  żadnego…

czytaj więcej »