biomasa energetyka

Ekonomiczne aspekty stosowania biomasy w energetyce

Biomasa jako OZE konkuruje na rynku z fotowoltaiką, farmami wiatrowymi, geotermią, biometanem, źródłami wodnymi i zielonym wodorem. Źródła OZE muszą z kolei konkurować z...

Ostateczne stanowisko Unii Europejskiej w sprawie biomasy drzewnej

Spór o kwestię biomasy drzewnej trwał już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz na horyzoncie pojawiło się rozwiązanie. UE wypracowała kompromisowe rozwiązanie, które jednak...

Czytaj więcej

„Dostawcy Zawodowi Biomasy” – dodatek specjalny „Magazynu Biomasa”

„Dostawcy Zawodowi Biomasy” – ogólnopolskie zestawienie operatorów działających na rynku biomasy z podziałem na producentów, dostawców i przetwórców biomasy, producentów i dystrybutorów urządzeń i...

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji