Unia Europejska od lat konsekwentnie dąży do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmiany klimatu. W 2019 roku UE przyjęła strategię wytyczającą politykę klimatyczną i energetyczną regionu – Europejski Zielony Ład. Zakłada on zasadniczą transformację gospodarki unijnej, w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Reklama

Zielony Ład to odpowiedź na kryzys klimatyczny i postępującą degradację środowiska. Następnie został przyjęty pakiet przepisów wdrażających założenia Europejskiego Zielonego Ładu „Gotowi na 55” (Fit for 55), potwierdzający polityczne poparcie dla rozwoju zero – i niskoemisyjnych rozwiązań, w tym produkcji i wykorzystania gazów odnawialnych, do których zalicza się m.in. biogaz, zielony wodór i biometan. Z perspektywy sektora energetycznego Fit for 55 oznacza prawie zupełną eliminację paliw kopalnych i zastąpienie ich „zielonymi technologiami” w elektroenergetyce, ciepłownictwie i lekkim transporcie lądowym.

Biogaz i biometan?

Dotyczy to także gazu ziemnego, choć zgodnie z obowiązującą unijną taksonomią cieszy się on jeszcze warunkową akceptacją jako paliwo przejściowe.

Polska posiada 5. w UE potencjał do produkcji biometanu. Obecnie jednak pozostaje w tyle za najbardziej zaawansowanymi krajami

W 2022 r., w obliczu kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę, UE zdecydowała zintensyfikować dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia zależności od importu paliw kopalnych i przyjęła program REPowerEU, w którym biometan zyskuje główną rolę jako jedyny odnawialny zamiennik gazu ziemnego. REPowerEU stawia przed Unią niewiążący cel produkcji 35 mld m3 biometanu rocznie od 2030 r., wobec 18 mld m3 w Fit for 55.

Aby ten cel osiągnąć, we wrześniu 2022 r. KE utworzyła Partnerstwo Przemysłowe Biometanu, które ma promować zrównoważoną produkcję i stosowanie tego paliwa. Zgodnie ze strategią przyjętą w REPowerEU, KE ma wspierać kraje Unii i zaprzyjaźnione kraje sąsiednie, w tym Ukrainę, w opracowywaniu krajowych strategii rozwoju sektora biometanu. Z analiz KE towarzyszących REPowerEU wynika, że potencjał wytwarzania biometanu w Polsce wynosi 3,3 mld m3 rocznie w 2030 r., w tym 1,2 mld m3 z odpadów rolniczych i 1,1 mld m3 z odchodów zwierząt. Jak dotąd wykorzystujemy ten potencjał tylko w kilku procentach i jedynie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, bowiem w Polsce nie działa jeszcze żadna biometanownia.

To tylko fragment artykułu. Cały znajdziesz w naszym raporcie Biogaz 2024. Kliknij w link i pobierz:

Raport Biogaz i biometan w Polsce 2024

Pobierz za darmo i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres email:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst: Beata Wiszniewska, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR)

Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE