biogaz OZE

Biogaz wspiera udział OZE w miksie energetycznym i ogranicza marnotrawstwo

OZE w miksie energetycznym Polski stanowi nadal zbyt mały odsetek. Jednym ze sposobów na zwiększeniu jego udziału jest korzystanie z biogazu, co może przynieść...

Rola biogazu w realizacji krajowego celu OZE na 2030 rok

W rozdziale wskazano na znaczenie biogazu jako istotnego czynnika w realizacji krajowego celu OZE. Omówiono główne polityki europejskie i krajowe w zakresie rozwoju rynku...

Czytaj więcej

Szanse dla biogazu po 1 stycznia 2016 r.

Rozwój biogazowni w Polsce można ocenić jako powolny, ale stabilny. Obecnie w Polsce pracują biogazownie o łącznej mocy 188,5 MW. W stosunku do planu wg Krajowego...

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji