Rola biogazu w realizacji krajowego celu OZE na 2030 rok

biogazownie

W rozdziale wskazano na znaczenie biogazu jako istotnego czynnika w realizacji krajowego celu OZE. Omówiono główne polityki europejskie i krajowe w zakresie rozwoju rynku biogazu. Przedstawiono ogólne dane dotyczące obecnego stanu rynku biogazu pod względem ilościowym i jak ościowym. Na podstawie dostępnych baz danych wykonano predykcję wzrostu produkcji energii elektrycznej z biogazu oraz zainstalowanych mocy. Stwierdzono, że eliminacja barier rynku…

czytaj więcej »

Biogaz i biometan mają strategiczną rolę w przejściu na neutralność

biogaz

Biogaz i biometan mogą odgrywać strategiczną rolę w przejściu na neutralność węglową i gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów. Tak twierdzi EBA w opublikowanej na początku grudnia broszurze. Zawiera ona informacje z 93 organizacji i 50 studiów przypadku. Zapraszamy na V Kongres Biogazu! To już ostatnia szansa! Broszura „Historie sukcesu w zakresie gazu odnawialnego” obejmuje informacje z 93 organizacji. Tych zaangażowanych w przejście…

czytaj więcej »

Praktycznie o biogazie! – weź udział w warsztatach biogazowych

Już w kwietniu kolejna edycja Warsztatów biogazowych – Praktycznie o biogazie. 26 kwietnia 2018 roku w Hotelu IOR – Centrum Kongresowe Poznań, poruszymy najważniejsze kwestie związane z produkcją biogazu. Wydarzenie zgromadzi inwestorów branży biogazowej zarówno z Polski jak i zagranicy. Impreza przewidziana jest dla około 100 uczestników. Warsztaty będą obejmować m.in: II równoległe sesje tematyczne: I Niższe koszty – większa wydajność biogazowni …

czytaj więcej »

Minister energii na otwarciu biogazowni w Tończy

Alternatywny tekst

Na początku października PGB Energetyka otworzyła w Tończy biogazownię rolniczą. Na jej otwarciu obecny był minister energii Krzysztof Tchórzewski. - To kolejny milowy krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności sektora biogazu rolniczego. Dzięki powstaniu tej biogazowni moc zainstalowana elektryczna wszystkich wytwórców biogazu rolniczego przekroczyła 100 MW – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas otwarcia biogazowni rolniczej w…

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o OZE – szansa dla biogazu i biomasy

Główne założenia projektu nowelizacji ustawy o OZE to przede wszystkim wsparcie dla tych technologii, które produkują energię odnawialną w sposób stabilny i przewidywalny. Proponowane rozwiązania to duża szansa dla biomasy i biogazu. Projekt nowelizacji, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, to preferencje dla stabilnych źródeł energii odnawialnej, klastry energetyczne, nowe zasady aukcji OZE i założenie, że prosument wytwarza energię na własne…

czytaj więcej »