Biogaz i biometan mają strategiczną rolę w przejściu na neutralność

biogaz i biometan

Biogaz i biometan mogą odgrywać strategiczną rolę w przejściu na neutralność węglową i gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów. Tak twierdzi EBA w opublikowanej na początku grudnia broszurze. Zawiera ona informacje z 93 organizacji i 50 studiów przypadku.


Zapraszamy na V Kongres Biogazu! To już ostatnia szansa!


Broszura „Historie sukcesu w zakresie gazu odnawialnego” obejmuje informacje z 93 organizacji. Tych zaangażowanych w przejście na neutralność węglową i gospodarkę efektywnie korzystającą z naturalnych zasobów.

Historie obejmują 50 studiów przypadku skupiających się na najnowocześniejszych technologiach, innowacyjnych zastosowaniach. Ale także na badaniach zorientowanych na praktykę, obejmujących cały łańcuch wartości gazu odnawialnego. Publikacja przedstawia wysiłki branży w zakresie zwiększania skali gazów odnawialnych i zwiększania społeczno-ekonomicznych i środowiskowych korzyści sektora.

„Historie sukcesu gazu odnawialnego” opracowano we współpracy z członkami EUNB. Publikacja obejmuje 93 firmy i instytuty badawcze działające w sektorze gazu odnawialnego i gromadzi 50 udanych projektów przyczyniających się do rozwoju branży gazu odnawialnego, w tym:

  • Najnowocześniejsze technologie poprawiające wydajność technologiczną i środowiskową instalacji gazu odnawialnego.
  • Innowacyjne aplikacje i usługi w różnych sektorach, w tym w transporcie, gospodarce odpadami czy agrobiznesie.
  • Najnowsze praktyczne działania badawcze dotyczące całego łańcucha wartości gazu odnawialnego.

Biogaz i biometan mogą odgrywać strategiczną rolę w przejściu na neutralność węglową i gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów. Branża nieustannie pracuje nad wdrażaniem usprawnień technologicznych ułatwiających dekarbonizację sektora energetycznego. Gazy odnawialne są również rozwiązaniem pozwalającym sprostać innym wyzwaniom środowiskowym. Do produkcji biogazu i biometanu wykorzystuje się surowce organiczne, a odpady przekształcane są w cenne zasoby. Produkcja tych odnawialnych gazów z rolnictwa i pozostałości rolniczych oraz wykorzystanie pofermentu jako nawozu biologicznego wspiera rozwój bardziej zrównoważonego i wydajnego sektora rolniczego

Niniejsza publikacja pokazuje, że potencjał sektora jest ogromny i zróżnicowany. Jest to opowieść o tym, jak przemysł poprawia wydajność instalacji, takich jak największy na świecie zakład zintegrowanej produkcji i modernizacji biogazu.

Pozostałe projekty opierają się na innowacyjnych usługach ułatwiających wdrażanie gazów odnawialnych , w tym wsparciu komercjalizacji i zatłaczaniu biometanu do sieci. Wykorzystanie zaawansowanych technologii stanowi również podstawę rozwoju sektora dzięki takim inicjatywom, jak koncepcja zaawansowanej technologii czujników do wykrywania, lokalizacji i ilościowego określania emisji metanu przy użyciu zintegrowanych systemów opartych na dronach.

Interesuje Cię biogaz i wszystko, co z nim związane? Dlatego sprawdź naszą publikację:

Rynek Biogazu – listopad 2020 i inne wydania znajdziesz tutaj. Sprawdź koniecznie, dlatego że warto!

Źródło: EBA – European Biogas Association
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski

bem