2 marca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbędzie się konferencja „Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną” objęta Patronatem Honorowym Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego.

Reklama

Celem spotkania organizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR) jest przybliżenie środowiskom opiniotwórczym programu rozwoju biogazowni jako wiodącego sektora w branży OZE.

Udział w spotkaniu potwierdził już Wicepremier, Minister Rozwoju, Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Energii.

W programie wydarzenia znalazły się następujące prelekcje:

  • Plan na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – Energia dla Rozwoju – Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju
  • Rynek biogazu w Polsce w kontekście działań podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska – Paweł Sałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej
  • Energia za źródeł odnawialnych w systemie energetycznym Polski – Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
  • Dlaczego energetyka rozproszona? – Marcin Popkiewicz, autor książek „Świat na Rozdrożu” oraz „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”
  • Biogazownie rolnicze – przegląd technologii i procesu, uprawy celowe i produkty nawozowe – Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Biogazownie rolnicze w systemie energetycznym i środowiskowym Polski – bilans korzyści – Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu UPEBI, Henryk Ignaciuk, Członek Zarządu PSPBR
  • Rynek energii elektrycznej – rola biogazowni jako stabilnego źródła energii – Michał Srebrzyński, Alpiq Energy SE
  • Dystrybucja energii z lokalnych, stabilnych źródeł energii odnawialnej, możliwe rozwiązania sprzedaży odbiorcom końcowym – Daniel Raczkiewicz, Prezes Zarządu Grupy IEN
  • Alternatywne wykorzystanie biogazu – biometan do sieci gazowej, paliwa transportowe (CNG) – Paweł Filanowski, ekspert PSPBR
  • Plan budowy nowych biogazowni (zintegrowanych) o zdolności produkcji 2 mld m³ biometanu rocznie – Marek Pituła, Prezes Zarządu PSPBR

Wstęp na konferencję jest wolny. Szczegółowych informacji na temat tego wydarzenia udziela Pani Joanna Szałańska z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2016 r. pod adresem: j.szalanska@upebi.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE