Rola biogazu w realizacji krajowego celu OZE na 2030 rok

biogazownie

W rozdziale wskazano na znaczenie biogazu jako istotnego czynnika w realizacji krajowego celu OZE. Omówiono główne polityki europejskie i krajowe w zakresie rozwoju rynku biogazu. Przedstawiono ogólne dane dotyczące obecnego stanu rynku biogazu pod względem ilościowym i jak ościowym. Na podstawie dostępnych baz danych wykonano predykcję wzrostu produkcji energii elektrycznej z biogazu oraz zainstalowanych mocy. Stwierdzono, że eliminacja barier rynku biogazu, jego rozwój, może podlegać trendowi wg scenariusza optymistycznego (bez uwzględnienia stagnacji ostatnich 3-4 lat). Wskazano także na niepełne wykorzystanie mocy zainstalowanych w produkcji energii elektrycznej.

Wybrane regulacje prawne

W ramach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej zdecydowano o prawie całkowitej dekarbonizacji sektora energetycznego do 2050 r., a do roku 2030 wyznaczono cele opierające się na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych i poprawie efektywności energetycznej.

Najważniejsze cele na 2030 r. w opracowaniu „Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030” to:

 • ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.),
 • zwiększenie do co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii,
 • zwiększenie o co najmniej 32,5% efektywności energetycznej.

Aby wypełnić zobowiązania nałożone na państwa członkowskie UE opracowano w Polsce m.in. „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Najważniejsze cele na 2030 r. to:

 • 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005 (EU ETS – europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2, ang. European Union Emissions Trading System),
 • 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, uwzględniając:
  • 14% udziału OZE w transporcie,
  • roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o średnio 1,1 % rocznie,
 • wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozą PRIMES 2007,
 • redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Sprawdź również: Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Z kolei zaktualizowane założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040) oparte są na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, rozwijaniu zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Polityka zakłada odchodzenie od węgla kamiennego, a w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych powinny stanowić źródła zeroemisyjne.

Istotną rolę przypisuje się energetyce morskiej, wiatrowej. Planowane jest uruchomienie elektrowni jądrowej. Jednakże równolegle do dużej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska (np. instalacje fotowoltaiczne, a rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu ma być znaczącym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” i wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.

Cały artykuł przeczytasz w raporcie Biogaz w Polsce. Pobierz go za darmo poniżej:

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: dr inż. Małgorzata Fugol, dr inż. Hubert Prask, dr inż. Sylwia Stegenta-Dąbrowska, prof dr hab. inż. Andrzej Białowiec / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski