Na początku października PGB Energetyka otworzyła w Tończy biogazownię rolniczą. Na jej otwarciu obecny był minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Reklama

To kolejny milowy krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności sektora biogazu rolniczego. Dzięki powstaniu tej biogazowni moc zainstalowana elektryczna wszystkich wytwórców biogazu rolniczego przekroczyła 100 MW – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas otwarcia biogazowni rolniczej w miejscowości Tończa, w powiecie węgrowskim.

Minister zwrócił uwagę, że w 2015 r. sektor biogazu rolniczego wytworzył ponad 400 tys. m3 biogazu. – Liczymy, że w 2016 r., dzięki korzystnej dla wytwórców biogazu rolniczego zmianie regulacji ustawowych, nastąpi istotny wzrost ilości wytworzonego biogazu – dodał. Jego zdaniem rozwój OZE przygotuje naszą gospodarkę i społeczeństwo do wyzwań nowej ery. (…) – Najważniejszymi oraz stabilnymi rodzajami OZE w Polsce są: biomasa, biogaz rolniczy, a także w najbliższych latach energetyka rozproszona, bazująca na modelu prosumenckim oraz na systemie klastrów energii – podkreślił szef resortu energii.

Obecnie realnie dostępny potencjał surowcowy produkcji biogazu, zawarty w produktach ubocznych rolnictwa i pozostałościach przemysłu rolno-spożywczego, wynosi około 1,7 mld m3 biogazu rocznie. – W Polsce zużywa się rocznie ok. 14 mld m3 gazu ziemnego. Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10 proc. zapotrzebowania kraju na gaz lub w całości zaspokoić potrzeby odbiorców z terenów wiejskich – dodał na zakończenie.

img_2996

img_3033

img_3052

img_3057

Inwestorem biogazowni rolniczej w Tończy jest spółka PGB Energetyka 2 Sp. z o.o. należąca do Polskiej Grupy Biogazowej S.A. Biogazownia budowana była z zaangażowaniem lokalnych firm instalacyjnych i budowalnych. Biogazownia służy wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Moc zainstalowana elektryczna wynosi 1 MW. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad 8000 MWh.

Źródło: Ministerstwo Energii

Zdjęcia: Polska Grupa Biogazowa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE