Niedługo aukcje dla OZE. Prezes URE przypomina

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystosował komunikat w sprawie możliwości stosowania wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”. Mając na uwadze zbliżające się terminy sesji aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, podlegających przeprowadzeniu w roku 2019, uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią pisma Ministra Energii z dnia 6 listopada br., znak: DEO.I.4040.3.2019; IK:387722, a także poprzedzającego…

czytaj więcej »

Komisja Europejska daje zielone światło dla aukcji OZE

Komisja Europejska 31 października 2019 r. poinformowała polski rząd, że w jej opinii zmiany dotyczące systemu aukcyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą konieczności powiadomienia Komisji o nowej pomocy. Stanowisko Komisji Europejskiej pozwoli Prezesowi…

czytaj więcej »

Prezes URE ogłosił terminy kolejnych aukcji OZE 2019

Prezes URE ogłosił kolejne - w roku 2019 - aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Są one skierowane do nowych instalacji oraz wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Zgodnie z Harmonogramem aukcji, ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia br. Aktualny Regulamin aukcji dostępny jest  na…

czytaj więcej »

Weź udział w konsultacjach dotyczących aukcji OZE

Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze…

czytaj więcej »

Aukcje OZE 2019 na przełomie listopada i grudnia?

Aukcje OZE 2019

Aukcje OZE 2019 mają odbyć się na przełomie listopada i grudnia. Jeszcze w tym miesiącu przygotowane ma zostać przygotowane odpowiednie rozporządzenie. Informacje te przekazał Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii. Czeka na nie przede wszystkim fotowoltaika. Jak podaje portal wnp.pl cytując Piotra Czopka, są dwa podstawowe powody szybkiego rozwoju fotowoltaiki w Polsce: to pochodna prowadzonych działań…

czytaj więcej »