Niepewność na rynkach energii. Problemy z dostawami surowców oraz stale rosnące ceny energii stanowią impuls do poszukiwania nowych możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. W tym kontekście warto spojrzeć na istniejące już krajowe zasoby energetyczne, które dotychczas jak się wydane nie zostały w pełni wykorzystane.


Reklama

Systemy wsparcia dla biogazu w Polsce

Jak wynika z szacunków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, roczny potencjał produkcji biogazu rolniczego wynosi 13,5 mld m3 biogazu, w tym 7,8 mld m3 biometanu. Ilość ta pozwalałaby na uzyskanie 30,5 TWh energii elektrycznej i 96 tys. TJ ciepła, w biogazowniach o łącznej mocy ok. 3640 MW.

Obecnie jednak w Polsce, zarejestrowanych jest 115 wytwórców biogazu rolniczego, o łącznej mocy zainstalowanej 135,726 MW i rocznej wydajności instalacji 552 003 626 m3. Przykładowo w Niemczech, istnieje prawie 9700 instalacji wytwarzających biogaz.


WARSZTATY BIOGAZOWE „BIOGAZOWNIA I BIOMETANOWNIA OD A DO Z”
Zapisz się już teraz!


Wskazywany potencjał wzrostu tego sektora uzupełniają regulacje ustawowe dedykowane wsparciu biogazu. Polski ustawodawca już w 2016 r., gdy przyjęto ustawę o odnawialnych źródłach energii („ustawa OZE”), ustanowił wsparcie wytwarzania energii z biogazu jednym z dwóch kluczowych obszarów jej uregulowań – obok wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

Kolejno, w roku 2018, obszerną nowelizacją ustawy OZE (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzono dwutorowy mechanizm wsparcia produkcji energii z biogazu oparty na stałej cenie zakupu, tj. systemy feed-in-tariff („FiT”), czyli taryf gwarantowanych oraz feed-in-premium („FiP”), tj. dopłat do ceny rynkowej. Jednocześnie, podobnie jak inne instalacje OZE, instalacje wytwarzające energię z biogazu mogą uczestniczyć w aukcyjnym systemie wsparcia. Celem niniejszego opracowania jest zwięzłe podsumowanie obecnego otoczenia prawnego w tym zakresie.

System FIT/FIP

Zgodnie z art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE, instrumenty wsparcia oparte na stałej cenie zakupu, tj. systemy FiT i FiP dedykowane są wyłącznie wytwórcom, będącym jednocześnie przedsiębiorstwami energetycznymi. Systemem wsparcia objęte są wyłącznie ściśle określone kategorie instalacji OZE, tj. instalacje wykorzystujące do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie:

  • biogaz rolniczy
  • albo biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo
  • biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo
  • biogaz inny niż określony w powyżej, albo
  • hydroenergię, albo
  • biomasę.

Warto podkreślić, że instrumenty te dedykowane są jednak źródłom charakteryzującym się relatywnie niewielką mocą zainstalowaną. W przypadku systemu FiT (art. 70a ust. 1 ustawy OZE), ze wsparcia mogą korzystać wyłączenie instalacje do 500 kW. Do skorzystania z systemu FiP (art. 70a ust. 2 ustawy OZE) uprawnione są instalacje od 500 kW – 1 MW.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Maciej Szambelańczyk, Agata Fabiańczuk WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE