biogaz wsparcie

Systemy wsparcia dla biogazu w Polsce – otoczenie regulacyjne

Niepewność na rynkach energii. Problemy z dostawami surowców oraz stale rosnące ceny energii stanowią impuls do poszukiwania nowych możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. W tym...

Porozumienie sektorowe podpisane! Biogaz i biometan ze wsparciem

Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Jego celem jest wspieranie...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji