Porozumienie sektorowe podpisane! Biogaz i biometan ze wsparciem

Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Jego celem jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Porozumienie sektorowe Podpisany dokument pomoże w maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni oraz rozwoju rynku…

czytaj więcej »

Biogazownicy proponują zmiany legislacyjne konieczne dla rozwoju OZE

Biogazownicy proponują zmiany legislacyjne konieczne dla rozwoju OZE. Członkowie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego przeanalizowali obecne uwarunkowania prawne i wysłali swoje uwagi do Ministerstwa Energii. Okazało się, że ME już podjęło działania mające na celu poszerzenie wsparcia gwarantowanego Feed-in Premium (FiP) o instalacje odnawialnego źródła energii wytwarzające energię elektryczną z biogazu rolniczego do mocy zainstalowanej większej niż 500 kW…

czytaj więcej »