Systemy wsparcia dla biogazu w Polsce – otoczenie regulacyjne

Systemy wsparcia dla biogazu

Niepewność na rynkach energii. Problemy z dostawami surowców oraz stale rosnące ceny energii stanowią impuls do poszukiwania nowych możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. W tym kontekście warto spojrzeć na istniejące już krajowe zasoby energetyczne, które dotychczas jak się wydane nie zostały w pełni wykorzystane. Systemy wsparcia dla biogazu w Polsce Jak wynika z szacunków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, roczny potencjał produkcji biogazu rolniczego…

czytaj więcej »

Systemy wsparcia dla biogazu w Polsce nie działają?

Ure aukcje OZE biogaz

Polityka energetyczna nie tylko Europy, ale i świata, przechodzi poważny kryzys. W obliczu wysokich cen energii elektrycznej, gazu i innych paliw wielu inwestorów pilnie poszukuje źródeł energii. Szczególnie do wykorzystania w autokonsumpcji. W Polsce wytwarzamy ponad 100 mln t bioodpadów rocznie, które trafiają do utylizacji.  W wyniku fermentacji metanowej w biogazowniach mogłyby one dać co najmniej 8 mld m3 biometanu. Pomimo…

czytaj więcej »

Systemy wsparcia dla produkcji energii i ciepła z biogazu

KOWR promuje biogazownie

Po ponad dwóch latach od wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja z 2018 r.”), która przystosowywała polskie przepisy do wymogów określonych przez Komisję Europejską m.in. w wytycznych dot. pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020, Zaobserwować można dalszy…

czytaj więcej »