Jaką moc mają nowe technologie? Sektor biogazu w Polsce jest rynkiem raczkującym, obejmującym obecnie 146 biogazowni rolniczych. Ogromny potencjał zasobów o charakterze odpadów i pozostałości z rolnictwa i przetwórstwa, nadal niewykorzystany, predysponuje nasz kraj do budowy nawet kilku tysięcy instalacji wytwarzających biogaz i biometan. Podobnie jak to ma miejsce w krajach Europy Zachodniej.

Reklama

Plan REPowerEU jest odpowiedzią Komisji Europejskiej na zakłócenia, które wstrząsnęły światowym rynkiem energii. Postawił on cel zwiększenia rocznej produkcji i wykorzystania biometanu w Unii Europejskiej do 35 mld m3 do 2030 r. Oznacza to 10-krotność w stosunku do ilości wytworzonej w ubiegłym roku. Przy koncepcji, że 10% biometanu z założonego celu mogłoby zostać wyprodukowane w Polsce, wymaga uruchomienia ponad 1000 instalacji. W zależności od ich wielkości. Skala oczekiwanego rozwoju rynku jest imponująca. Wiele instalacji do wytwarzania biometanu znajduje się dziś w przygotowaniu.

Większość wybudowanych w Polsce biogazowni powstała w oparciu o technologie zachodnie, z wykorzystaniem zagranicznych komponentów i urządzeń. Mając na względzie oczekiwany i konieczny rozwój sektora biogazu i biometanu, stymulowanie modelu ‘local content’ ma głębokie uzasadnienie z punktu widzenia budowania wartości dodanej krajowej gospodarki poprzez wykorzystanie technologii oraz urządzeń opracowanych i wyprodukowanych w Polsce – z wykorzystaniem potencjału krajowych przedsiębiorstw i naukowców.

Zaangażowanie NCBR na przykładzie „Innowacyjnej biogazowni”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dysponując środkami z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, podjęło konkretne działania na rzecz wspierania rozwoju innowacyjnych technologii dla sektora biogazu i biometanu – tak ważnych dla osiągnięcia wyższego poziomu zaawansowania technologicznego i proekologicznego kraju. W wyniku prowadzonego dialogu z rynkiem, NCBR wprowadziło przedsięwzięcie badawcze „Innowacyjna biogazownia”, w którym w minionym roku opracowano i uruchomiono w formie mikroinstalacji biogazu rolniczego trzy odmienne technologie uniwersalnej substratowo biogazowni pracującej na odpadach i pozostałościach.

Kluczowe wymagania postawione przez NCBR innowacyjnej technologii, to: bezodorowość, stabilność pracy przy zmieniającym się wsadzie do instalacji (uniwersalność), samowystarczalność energetyczna technologii, produkcja biometanu o parametrach umożliwiających wprowadzenie do sieci dystrybucyjnej gazowej oraz bezpieczeństwo stosowania wytworzonych bionawozów.

Mikroinstalacje wybudowano w Brodach w Wielkopolsce i służyły przeprowadzeniu kilkumiesięcznych testów technologii w celu potwierdzenia uniwersalności substratowej, stabilności pracy i osiągnięcia zakładanych parametrów technologii (na zdjęciu).

Czytaj również: NCBR przeprowadzi konkursy na nowe technologie biogazowe i biometanowe

Obecnie w ramach „Innowacyjnej biogazowni” w Brodach trwa budowa demonstracyjnej instalacji w pełnej skali, realizowanej w oparciu o technologię opracowaną przez Instytut Energii Barczewo Sp. z o.o. Bezodorowa instalacja będzie się charakteryzowała produkcją biometanu na poziomie 800 tys. m3 rocznie, odzyskiem biogennego CO2 oraz produkcją wzbogaconych nawozów mineralno-organicznych. Skala instalacji demonstracyjnej została ograniczona do ekw. mocy 499 kWe, tak by możliwe było zastosowanie uproszczonej procedury administracyjnej i zakończenie inwestycji w 2023 r.

Warto podkreślić, że jak deklaruje Instytut Energii Barczewo realizujący demonstrator technologii, udział wydatków na urządzenia, komponenty i prace zlecone krajowym wykonawcom i dostawcom sięga 80% budżetu inwestycji. Wiele kluczowych elementów instalacji, takich jak fermentory, urządzenia służące do przygotowania wsadu do procesu fermentacji, rozpaku refood, oczyszczania biogazu, waloryzacji masy pofermentacyjnej, jest realizowanych
z wykorzystaniem własnego potencjału wytwórczego Instytutu.

Potwierdza to głęboki sens wspierania technologii, które mogą być opracowywane i realizowane przy ogromnej determinacji i zdolnościach polskich wytwórców.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w naszym Kodeksie. Pobierz za darmo:

Kodeks dobrych praktyk

Biogaz Kodeks Dobrych Praktyk

Pobierz raport ZA DARMO i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst: dr Ewa Krasuska, Miłosz Krzymiński / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zdjęcie: NCBiR

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE