Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że rozpoczyna konsultacje rynkowe. Celem jest ustalenie szeregu szczegółów odnośnie obecnie stosowanych rozwiązań, potencjału ich rozwoju oraz kluczowych obszarów, którym należy przyjrzeć się uważnie. Dzięki temu uda się ustalić, jakie wymagania powinny spełniać proponowane w konkursach technologie biogazowe i biometanowe.

Reklama

Konsultacje rynkowe będą dotyczyły 7 obszarów:

  • Konkurs 1 – Innowacyjna biogazownia II
  • Konkurs 2 – Nowe technologie oczyszczania biogazu do biometanu
  • Konkurs 3 – Technologie skraplania biometanu do bioLNG
  • Konkurs 4 – Modelowy eko-system zagospodarowania biometanu
  • Konkurs 5 – Nowe technologie dla mikroinstalacji i małych instalacji biogazowych
  • Konkurs 6 – Biometanownia dla miast przyszłości
  • Konkurs 7 – Zaawansowane metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej

Etap konsultacji rynkowych

Do 19 maja br. można zgłaszać chęć uczestnictwa w konsultacjach. Do wzięcia udziału zapraszane są jednostki badawcze, prywatne przedsiębiorstwa i wszelkie instytucje, które dysponują doświadczeniem w zakresie budowy biogazowni czy biometanowni lub posiadają wiedzę przydatną przy rozwoju tego typu technologii. Zebrane opinie będą stanowiły podstawę do ustalenia wszelkich szczegółów odnośnie dalszego etapu konkursowego.


Czytaj też: POB postuluje rozszerzenie wsparcia dla biometanu


Konkurs na technologie biogazowe i biometanowe

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie zamówień przedkomercyjnych. Oznacza to, że opracowane koncepcje rozwiązań zostaną zademonstrowane jako prototyp i poddane kontroli. Gdy okażą się skutecznie odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, zostaną wprowadzone do obrotu komercyjnego.

Taki tryb przeprowadzania konkursów sprawdza się szczególnie dobrze, kiedy w danej branży konieczna jest dynamiczna zmiana. Narzucenie przebiegu tej ewolucji pozwala skrócić czas potrzebny sektorowi do wyraźnego rozwoju.

 

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!
Zdjęcie: shutterstock

Źródło: gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE