Rola biomasy w energetyce w świetle propozycji KE

rola biomasy w ciepłownictwie

Komisja Europejska 14 lipca opublikowała pakiet propozycji pod nazwą „Fit for 55”. Ma na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. W porównaniu z poziomem emisji z 1990 r. A także osiągnięcie całkowitej neutralności emisji gazów cieplarnianych w 2050 r. Rola biomasy w energetyce Propozycje te, dotyczące 13 aktów prawnych, obejmują cały szereg działań w różnych…

czytaj więcej »

Biomasa – jest czy nie jest odnawialnym źródłem energii?

biomasa

Zmiany klimatyczne generują nową globalną politykę. Jej celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych oraz obniżenie temperatury o 2 stopnie Celsjusza. Uważa się, że to przemysł jest odpowiedzialny za wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Po części tą odpowiedzialnością obarcza się wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. W 2018 r. na całym świecie z biomasy wytworzono 637 TWh energii elektrycznej.…

czytaj więcej »

Nowelizacja Ustawy OZE – najważniejsze zmiany

Od rozwoju źródeł odnawialnych nie ma odwrotu. Zgodnie z raportem Global Trends in Renewable Energy Investment z 2018 r., od 2004 r. świat zainwestował łącznie 2,9 mln biliona dolarów w zieloną energię. W Polsce w latach 2005–2016 zainstalowana moc pochodząca ze źródeł odnawialnych była na poziomie 8 538,347 MW, według danych na dzień 30 września 2017 roku. W Polsce dalszy…

czytaj więcej »

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy OZE

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym tygodniu. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta, jej celem jest "usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie". Nowelizacja ma w szczególności uporządkować sytuację wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii…

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o OZE – szansa dla biogazu i biomasy

Główne założenia projektu nowelizacji ustawy o OZE to przede wszystkim wsparcie dla tych technologii, które produkują energię odnawialną w sposób stabilny i przewidywalny. Proponowane rozwiązania to duża szansa dla biomasy i biogazu. Projekt nowelizacji, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, to preferencje dla stabilnych źródeł energii odnawialnej, klastry energetyczne, nowe zasady aukcji OZE i założenie, że prosument wytwarza energię na własne…

czytaj więcej »