Ekomodernizacja ciepłowni w Olsztynie. Umowa podpisana

Ekomodernizacja ciepłowni Kortowo

Olsztyński MPEC podpisał umowę na modernizację Ciepłowni Kortowo. Wykonawca - Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ma na zrealizowanie tego zadania 24 miesiące. Wartość prac wynosi blisko 55 mln zł netto. Projekt będzie finansowany w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w ramach programu E-kumulator. Pożyczka NFOŚiGW pokryje 75% kosztów kwalifikowanych projektu, a pozostałą część nakładów inwestycyjnych pokryje finansowanie bankowe. -…

czytaj więcej »

Mniejsze gminy szybciej mogą stać się emobilne

Emobilne gminy

Od 1 stycznia 2020 r. gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców muszą zapewnić minimum 10 proc. udział pojazdów elektrycznych w użytkowanej flocie. To jeden z wymogów, które mają zachęcić do przechodzenia na zeroemisyjny transport. Jak wynika z analiz, w Polsce najlepiej elektromobilność rozwija się w obszarze transportu miejskiego. Pod tym względem jesteśmy w europejskiej czołówce. Nowe autobusy elektryczne kupuje coraz…

czytaj więcej »

NIK: Składowiska odpadów zagrożeniem dla środowiska

Składowiska odpadów

NIK: Składowiska odpadów poprodukcyjnych zagrożeniem dla środowiska. Fenole, cyjanki, metale ciężkie, siarczany i chlorki przedostają się do wód gruntowych w Zgierzu – ustalił Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ekspertyzie zleconej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Instytut jednoznacznie ocenia, że składowiska odpadów poprodukcyjnych (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) z dawnych zakładów „Boruta” stanowią zagrożenie dla środowiska. O czym jeszcze piszemy w magazynie Zielona…

czytaj więcej »

Wrocławska Elektrownia Słoneczna to czysty zysk!

Wirtualny prosument

Nowatorska na skalę kraju Wrocławska Elektrownia Słoneczna – inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe – dała jej członkom niższe rachunki za energię elektryczną. A miastu czystsze powietrze. W kwietniu minął pierwszy rok jej funkcjonowania. W tym okresie instalacja wyprodukowała o 10 proc. energii więcej niż zakładały prognozy. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe ma w swym zasobie 88 budynków (blisko 11 tys. mieszkań). Większość  z…

czytaj więcej »

Są pieniądze na budowę małych oczyszczalni poza miastami

Są pieniądze na budowę małych oczyszczalni poza miastami

Są pieniądze na budowę oczyszczalni. Aż 590 mln zł ma zamiar przeznaczyć resort środowiska na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji. O wsparcie starać się mogą gminy inwestujące w np. biologiczne oczyszczalnie ścieków, podłączenia kanalizacyjne, budowę sieci wodociągowych oraz tworzenie ujęć wody czy stacji uzdatniania wody. Program realizowany będzie przez NFOŚiGW. W jego ramach będzie można otrzymać pożyczki m.in. na…

czytaj więcej »