Elektromobilna flota odpali?

Elektromobilna flota w polskich urzędach? - Mogłoby się wydawać, że krajowym samorządom nie po drodze z elektromobilnością. Do 2020 r. nie udało się bowiem spełnić postulatu 10-proc. udziału samochodów elektrycznych w gminach. Dlatego termin na realizację tego celu przedłużono o 2 lata. Elektromobilna flota to mit? - Do początku 2022 r. udział pojazdów elektrycznych użytkowanych przez naczelne lub centralne organy administracji…

czytaj więcej »

Listopadowy numer Zielonej Gminy już jest!

Zielona Gmina - listopad 2019

Zielona Gmina - listopad 2019 już jest dostępny! A niebawem trafi do rąk samorządowców, kierowników wydziałów środowiskowych, ekodoradców i sektora OZE w całej Polsce. Już wkrótce listopadowy numer Zielonej Gminy ukaże się w nakładzie 2 700 egzemplarzy. Zegar unijnych wymogów dotyczących „zielonych inwestycji” wciąż tyka nieubłaganie. Polsce pozostało niewiele czasu na dostosowanie się do nich. Dlatego m.in. zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu…

czytaj więcej »

„Piątka za segregację” – nowa kampania odpadowa

Piątka ze segregację

„Piątka za segregację” – to nazwa nowej kampanii edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która dotyczy segregacji odpadów komunalnych. „Piątka za segregację” – pod tym hasłem rusza kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Środowiska. Akcja ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i właścicieli gospodarstw domowych. Dodatkowo „Piątkę za segregację” wspiera program edukacyjny dla dzieci. – Chcemy…

czytaj więcej »

Nowy numer Zielonej Gminy już wkrótce

Nowy numer Zielonej Gminy

Nowy numer Zielonej Gminy ukaże się w listopadzie. Dlatego NAPISZ DO NAS! Już teraz zachęcamy naszych odbiorców do pochwalenia się sukcesami gmin i wymiany opinii.   Nowy numer Zielonej Gminy już wkrótce trafi na biurka osób odpowiedzialnych za wybór technologii OZE w gminach oraz urzędników odpowiedzialnych za postępowania przetargowe w jednostkach samorządu publicznego. Ze względu na zainteresowanie klientów indywidualnych czasopismo otrzymają również…

czytaj więcej »

Efektywność energetyczna kluczem transformacji

Efektywność energetyczna

W dniach 29-30 października odbyła się w Bydgoszczy konferencja dla ponad 70 polskich gmin poświęcona efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna stała się głównym tematem wydarzenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskiej Sieci Energie Cités, miasta Bydgoszczy oraz Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Uczestnicy spotkania mogli przede wszystkim pogłębić swoją wiedzę w zakresie finansowania OZE. Ważnym aspektem programu prelekcji były ponadto zagadnienia…

czytaj więcej »