EnergyREGION Michałowo

energyREGION Michałowo

EnergyREGION Michałowo przekonuje powiat opoczyński do założenia podobnego klastra zielonej energii. Burmistrz Michałowa i Grupa IEN – koordynująca klaster – zorganizowali dla wójtów i samorządowców z opoczyńskich gmin wizytę studyjną prezentującą funkcjonowanie energyREGIONU. EnergyREGION Michałowo staje się wzorem dla innych polskich gmin. Budową takiego klastra zainteresowani są m.in. samorządowcy z regionu łódzkiego. – Przedstawiciele powiatu opoczyńskiego chcieli zobaczyć, jak może działać…

czytaj więcej »

Osady ściekowe źródłem własnej energii gminy

Małe i średnie, gminne lub miejskie oczyszczalnie ścieków komunalnych mogą wykorzystywać fermentację metanową do wytwarzania energii i efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych. Rozwój i coraz tańsze technologie pozwalają na przesunięcie „w dół” umownego progu, czyli skali oczyszczalni, przy której zachowana jest opłacalność inwestycji. Teraz ów próg to poziom przepustowości od 0,5 do 3 tys. m3 ścieków na dobę, a nie jak uważano…

czytaj więcej »

Kongres Energetyki Słonecznej 2019

Kongres energetyki słonecznej

W dniach 15-16 października w Warszawie odbywa się Kongres Energetyki Słonecznej. Potencjał fotowoltaiki w Polsce, energetyka słoneczna w aukcjach OZE, ceny energii elektrycznej, umowy typu PPA i finansowanie projektów fotowoltaicznych. To główne tematy wydarzenia. Kongres Energetyki Społecznej, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, ma pomóc uczestnikom wzbogacić wiedzę i rozbudować sieć kontaktów biznesowych. Spotkanie jest też okazją do przedstawienia oczekiwań producentów i…

czytaj więcej »

Elektromobilność w polskich gminach z dofinansowaniem

Elektromobilność w polskich gminach

Elektromobilność w polskich gminach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwsze umowy na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem lokalnych strategii rozwoju elektromobilności. Elektromobilność w polskich gminach Elektromobilność w gminach rozwija się. Udzielone wsparcie pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych w Jaktorowie (woj. mazowieckie) oraz Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie). Pierwsza z gmin ma wybudować m.in. stację ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności…

czytaj więcej »

Ekomodernizacja ciepłowni w Olsztynie. Umowa podpisana

Ekomodernizacja ciepłowni Kortowo

Olsztyński MPEC podpisał umowę na modernizację Ciepłowni Kortowo. Wykonawca - Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ma na zrealizowanie tego zadania 24 miesiące. Wartość prac wynosi blisko 55 mln zł netto. Projekt będzie finansowany w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w ramach programu E-kumulator. Pożyczka NFOŚiGW pokryje 75% kosztów kwalifikowanych projektu, a pozostałą część nakładów inwestycyjnych pokryje finansowanie bankowe. -…

czytaj więcej »