Rola biogazu i biometanu w realizacji celów założonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planie REPowerEU jest znacząca. Europejskie Stowarzyszenie Biogazu opublikowało manifest, w którym wypunktowuje 8 kluczowych warunków, bez dopełnienia których nie będzie możliwe osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Reklama

EBA podkreśla, że podstawowym wymaganiem do spełnienia celów założonych w Europejskim Zielonym Ładzie i planie REPowerEU jest nadanie priorytetu biogazowi i biometanowi, które, zdaniem stowarzyszenia są kluczowymi elementami zielonej transformacji.

„Biogazy, w tym biometan mogą zrewolucjonizować nasz system energetyczny, napędzać zrównoważone praktyki w rolnictwie i gospodarce odpadami. Ponieważ mogą dostosować się do istniejącej infrastruktury, zapewniają efektywność kosztową, prowadząc jednocześnie transformację w kierunku bardziej ekologicznej i czystszej Europy” – argumentuje European Biogas Association.

W opublikowanym „Manifeście EBA 2024-2029” European Biogas Association przedstawia zawarty w 8. punktach plan realizacji wizji bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europy, w której biogazy odgrywają kluczową rolę.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


1. Odblokowanie własnych zasobów energetycznych UE

EBA podkreśla, że Europa posiada ogromne zasoby energii odnawialnej. Szczególnie duży potencjał tkwi w sektorze biogazów, które, wg opinii analityków Stowarzyszenia, mogłyby zaspokoić 2/3 zapotrzebowania na gaz do 2050 r. i konieczne jest uwolnienie tych zasobów, poprzez m.in. wyeliminowanie barier hamujących rozwój rynku.

2. Utrzymanie wiodącej pozycji UE w dziedzinie czystych technologii

Europa jest światowym liderem w dziedzinie technologii związanych z biogazem i biometanem oraz produkcji niezbędnych komponentów i urządzeń. Aby zabezpieczyć pozycję UE w czołówce, EBA sugeruje konieczność finansowania badań nad nowymi technologiami oraz wdrażanie w UE programów szkoleniowych dla osób zatrudnionych w łańcuchu wartości biogazu.

3. Zastosowanie biogazu w wielu sektorach

Rewolucja w systemu energetycznego wymaga wykorzystania biogazów we wszystkich możliwych sektorach – od wytwarzania energii elektrycznej, przez przemysł i transport. Konieczne wg EBA byłoby także wspieranie silnej roli biogazów, w tym badań prowadzonych w tej dziedzinie.

4. Docenienie redukcji emisji osiągniętych dzięki wykorzystaniu biogazu

EBA podkreśla konieczność rozliczenia emisji we wszystkich gałęziach przemysłu. Eksperci Stowarzyszenia proponują ustanowienie kompleksowych ram rozliczania emisji w oparciu o neutralne technologicznie podejście do cyklu życia oraz uznanie możliwości uniknięcia emisji gazów cieplarnianych poprzez produkcję i wykorzystanie biogazu i jego cennych produktów ubocznych.

5. Zamiana odpadów w zasoby

Biogazy mają zdolność przekształcania odpadów w cenne zasoby, zastępując jednocześnie wysokoemisyjne procesy przetwarzania i gospodarowania odpadami. Dla osiągnięcia neutralności klimatycznej konieczne jest stymulowanie wykorzystania biodegradowalnej frakcji odpadów, odpadów rolniczych, ścieków i pozostałości przemysłowych do produkcji biogazów i dodatkowych produktów ubocznych, jak również wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez priorytetowe traktowanie niskoemisyjnych opcji gospodarowania odpadami.

6. Promowanie ponownego wykorzystania wody w produkcji biogazu

Produkcja biogazu może przyczynić się do odpowiedzialnego wykorzystania wody. Manifest EBA zawiera rekomendacje dotyczące promowania ponownego wykorzystania wody w zakładach fermentacji beztlenowej, co przyczyni się do rozwiązania problemu związanego z niedoborem wody.

7. Wykorzystanie pofermentu do ratowania gleby w Europie

Poferment jest cennym produktem ubocznym z produkcji biogazu, a jego zastosowanie może przyczynić się do ograniczenia degradacji gleby w Europie. EBA proponuje promowanie wykorzystania pofermentu, jako doskonałego nawozu dostarczającego glebie składniki odżywcze, jak również zachęcanie do inwestowania w biogazownie na obszarach wiejskich w celu pobudzenia lokalnego wzrostu gospodarczego.

8. Budowa wewnętrznego rynku biometanu

W opinii European Biogas Association Europa powinna zbudować jednolity unijny rynek biometanu, usuwając bariery w handlu w obrębie krajów UE i pomiędzy nimi. W tym celu konieczne jest szybkie wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do istniejących sieci gazowych, dokumentowania i promowania wartości odnawialnej produkcji biogazu, a także zamówień i procedur zakupu biometanu.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Pełna treść manifestu dostępna TUTAJ

źródło: EBA

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE