Energia ze ścieków? Instalacja kogeneracyjna na oczyszczalni ścieków w Kościanie już działa. Wodociągi Kościańskie mogą teraz produkować zieloną energię elektryczną nie tylko ze słońca. Ale także z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków.

Reklama

Nominalna moc elektryczna jednostki kogeneracyjnej to 106 kW, a maksymalna moc cieplna to 143 kW. Od początku grudnia do około połowy stycznia udało się wyprodukować aż 88 tys. kWh. Spółka szacuje, że instalacja kogeneracyjna wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 49,5 kWp pozwolą zmniejszyć ilość kupowanej energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków o około 50%.

– Od stycznia tego roku zmieniła nam się stawka za energię elektryczną. Poprzednie dwa lata płaciliśmy 421,5 zł za MWh. Teraz będzie to aż 874 zł. Do tego dochodzą jeszcze opłaty za usługi dystrybucji, przez co cena za MWh przekracza tak naprawdę 1000 zł. Przy tych cenach za energię cała inwestycja zwróci się już w kilkanaście miesięcy – wylicza Dawid Borkowski prezes Wodociągów Kościańskich.

Taka oszczędność na ilości niepobranej energii elektrycznej z sieci pozwoli zniwelować te drastyczne podwyżki.

Inwestycje z pożytkiem dla Kościana

Instalacja kogeneracyjna to już kolejna inwestycja, którą Wodociągi Kościańskie przeprowadziły w celu zagospodarowania produktów ubocznych procesu oczyszczania ścieków. W wyniku fermentacji metanowej oprócz biogazu powstaje także przefermentowany osad. Osad, który jest odwadniany i higienizowany wapnem palonym, a następnie składowany na zadaszonym poletku osadowym. Może on zostać wykorzystany rolniczo.

Dzięki tej inwestycji Wodociągom Kościańskim udało się zmniejszyć ilość osadu poddawanego utylizacji w ciągu roku z 8 tysięcy ton do około 3-4 tysięcy ton.

– To kolejny, udany przykład wykorzystania w Kościanie odnawialnych źródeł energii. Spółka wodociągowa korzysta już z instalacji fotowoltaicznych, które w ciągu 25 lat mają wyprodukować ponad 2 tys. MWh energii elektrycznej. Teraz dochodzi produkcja prądu z biogazu, który był odpadem technologicznym. Obniżamy w ten sposób koszty funkcjonowania i dbamy o środowisko naturalne – mówi Piotr Ruszkiewicz, burmistrz Kościana.

Aby spełnić unijne wymogi m.in. w zakresie standardów jakości ścieków oczyszczonych oraz zmniejszenia uciążliwości odorowej i hałasu, kościańska oczyszczalnia ścieków przeszła gruntowną przebudowę i rozbudowę. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”. W kwietniu ubiegłego roku Wodociągi Kościańskie złożyły wniosek w NFOŚiGW w Warszawie o rozszerzenie projektu o budowę instalacji kogeneracyjnej i tym samym dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

Instalacja biogazu wraz z dwiema wydzielonymi komorami fermentacji (WKF) i zbiornikiem biogazu została oddana do użytkowania w 2019 roku. Od tego czasu Wodociągi Kościańskie wykorzystywały biogaz do zachowania optymalnych warunków termicznych w komorach fermentacyjnych osadu oraz do ogrzania wszystkich budynków oczyszczalni ścieków. Nadwyżka gazu była spalana w pochodni.

– Instalacja kogeneracyjna to było moje wielkie marzenie od czasu przebudowy oczyszczalni, które właśnie się spełniło – podsumowuje Dawid Borkowski prezes Wodociągów Kościańskich.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa! Sprawdź poniżej:

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Materiał powstał przy współpracy z Wodociągami Kościańskimi

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE