Biomasa – jest czy nie jest odnawialnym źródłem energii?

biomasa

Zmiany klimatyczne generują nową globalną politykę. Jej celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych oraz obniżenie temperatury o 2 stopnie Celsjusza. Uważa się, że to przemysł jest odpowiedzialny za wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Po części tą odpowiedzialnością obarcza się wykorzystanie biomasy do celów energetycznych.

W 2018 r. na całym świecie z biomasy wytworzono 637 TWh energii elektrycznej. 66% całej wytworzonej bioenergii pochodziło ze źródeł biomasy stałej, a 19% z odpadów komunalnych i przemysłowych. Jeszcze w 2000 r. udziału wytworzonej energii z biomasy było jedynie 163 TWh. Jednakże z odpadów komunalnych pozyskiwano 21% całej generowanej energii. W skali europejskiej biomasa odgrywa bardzo ważną rolę jako odnawialne źródło energii, ale posiada również zdecydowanie największy potencjał rozwojowy. Na pewno niepodważalną zaletą stosowania biomasy jest jej ogólna dostępność. Niemcy są wiodącym producentem energii pierwotnej z biomasy stałej w Unii Europejskiej.

Biomasa w Europie

Wielkość produkcji osiągnęła około 12,8 miliona ton ekwiwalentu ropy naftowej. Czyli o 2,6 miliona ton więcej niż Francja, która uplasowała się na drugim miejscu. Polska w tym rankingu mieści się na 6 miejscu z produkcją o wielkości 6,2 miliona ton ekwiwalentu ropy naftowej.

W Polsce struktura produkcji odnawialnej energii elektrycznej w styczniu 2021 r. wyniosła 10,88% całkowitej produkcji energii elektrycznej. Tylko 3% stanowiła energia pozyskiwana z biomasy i biogazu. Mimo niskiego wykorzystania biomasy i biogazu należy podkreślić, że biomasa w naszym kraju ma duży potencjał rozwoju. Przedstawiona na str. 30 tabela (sprawdź w wydaniu pod tekstem) obrazuje ilość energii elektrycznej wytworzonej z biomasy w latach 2013 – 2020.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej z biomasy w latach 2016 – 2020 znacząco spadła. Rok 2020 był pod tym względem wyraźnie spadkowy. Można to rozpatrywać na dwa sposoby. Był to czas pandemii, kiedy zamknięto wiele dziedzin gospodarki. Ale fakt ten może wynikać z powodu ogromnego popytu na polskie drewno w USA i Chinach, który doprowadził do podwyżek jego ceny aż o 100%. W ostatnich miesiącach cena drewna znacząco wzrosła, dlatego też uderzyło to w wiele ważnych branż, poczynając od budownictwa, po sektor meblarski, jak również w produkcję biomasy pozyskiwanej z drewna.

W kontekście produkcji i sprzedaży OZE wykorzystywanej z biomasy mają znaczenie postanowienia wypracowane w Europejskim Zielonym Ładzie, a przede wszystkim w zapisach pakietu „Fit for 55”, który KE przedstawiła 14 lipca 2021 r.

Wykorzystanie drzew

Najwięcej kontrowersji wzbudza wykorzystanie drzew w produkcji biomasy w Polsce. Polski Komitet Energii Elektrycznej wraz z producentami energii elektrycznej pozyskiwanej z biomasy są zgodni co do tego, że wprowadzone przez EZŁ oraz pakiet „Fit for 55” zaostrzenie kryteriów zrównoważonego wytwarzania energii z biomasy, wymagają głębszej analizy tematu. Zaproponowany w powyższych programach próg 5 MWt może zagrażać osiągnięciu celów udziału odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa systemowego, gdzie biomasa ma największy udział.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: mgr Magdalena Chmielowiec
Zdjęcie: Drax

This post is also available in: polski