Urząd Regulacji Energetyki ogłosił kolejne aukcje dla źródeł OZE. Komunikat z 2 października dotyczy nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną z wiatru, słońca, geotermii, biomasy i biogazu. Szacunki pokazują, że potencjał zakontraktowanych mocy w aukcjach w 2018 r. dla biogazu wyniesie ok. 300 MW.

Reklama

Branża biogazowa i biomasowa mogą być zadowolone z ogłoszonego planu aukcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Ogłoszone przez URE aukcje dla nowych instalacji odbędą się w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br., w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu udostępnionego ostatnio przez URE.

AZ/6/2018

Pierwsza z ogłoszonych właśnie aukcji –  AZ/6/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 5 listopada –  jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub wyłącznie energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 45 000 000 MWh oraz 15 750 000 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 67 959,68 MWh oraz 26 042 100,64 zł.

AZ/7/2018

Druga z ogłoszonych aukcji –  AZ/7/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 6 listopada –  jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; instalacji stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz dedykow

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 57 699 309 MWh oraz 24 929 301 412 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 87 138,45 MW oraz 41 220 956,19 zł.

AZ/8/2018

Trzecia z ogłoszonych aukcji –  AZ/8/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 7 listopada –  jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji oraz dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 13 311 000 MWh oraz 5 507 985 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 20 102,51 MWh oraz 9 107 095,04 zł.

AZ/9/2018

Czwarta z ogłoszonych aukcji – AZ/9/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 12 listopada –  jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 16 065 000 MWh oraz 6 243 300 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 24 260,51 MWh oraz 10 322 975,18 zł.

AZ/10/2018

Piąta z ogłoszonych aukcji –  AZ/10/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 13 listopada – jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biopłyny, hydroenergię, energię geotermalną lub energię wiatru na morzu.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 3 750 000 MWh oraz 1 895 250 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 5 662,91 MWh oraz 3 133 565,42 zł.

AZ/11/2018

Szósta z ogłoszonych aukcji –  AZ/11/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 14 listopada – jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 11 700 000 MWh oraz 7 160 400 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 17 669,14 MWh oraz 11 840 096,72 zł.

AZ/12/2018

Siódma z ogłoszonych aukcji – oznaczona jako AZ/12/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 19 listopada – jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biopłyny, hydroenergię, energię geotermalną lub energię wiatru na morzu.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 5 400 000 MWh oraz 2 592 000 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 8 155,35 MWh oraz 4 286 141,21 zł.

AZ/13/2018

Ósma z ogłoszonych aukcji –  AZ/13/2018, zaplanowana w godz. od 8 do 18 w dniu 20 listopada – jest przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 3 510 000 MWh oraz 1 930 500 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 5 301,45 MWh oraz 3 192 503,95 zł.

URE zaznacza, że zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w roku 2018, oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana, co wynika z art. 11 ust. 6 wprowadzonego do ustawy o OZE nowelizacją z 7 czerwca 2018 r.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży, wówczas te oferty zostaną uszeregowane według kolejności ich wysłania.

Wygrana w aukcji da inwestorom gwarancje wynagrodzenia za energię na poziomie ceny zaoferowanej w aukcji, indeksowanej corocznie o średnią inflację, w okresie 15 lat od uruchomienia produkcji energii na podstawie ważnej koncesji.

Temat aukcji OZE dla nowych instalacji biogazowych i biomasowych będzie poruszany w październikowym numerze „Magazynu Biomasa”, dystrybuowanym bezpłatnie na Pol – Eco System (23-25.10.2018 r., Poznań). Firmy oferujące budowę biogazowni, technologie i komponenty dla biogazowni oraz usługi komplementarne zapraszamy do współpracy reklamowej:

Szczegóły ogłoszenia URE pod linkiem: Aukcje OZE. Ogłoszenie kolejnych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Źródło: URE
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE