Biomasa i biogaz w nowych aukcjach URE

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił kolejne aukcje dla źródeł OZE. Komunikat z 2 października dotyczy nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną z wiatru, słońca, geotermii, biomasy i biogazu. Szacunki pokazują, że potencjał zakontraktowanych mocy w aukcjach w 2018 r. dla biogazu wyniesie ok. 300 MW. Branża biogazowa i biomasowa mogą być zadowolone z ogłoszonego planu aukcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).…

czytaj więcej »

Kolejne aukcje dla biogazowni już we wrześniu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił termin kolejnych aukcji dla instalacji OZE. We wszystkich 4, które odbędą się we wrześniu i październiku, mogą wziąć udział właściciele istniejących biogazowni składowiskowych, oczyszczalnianych i rolniczych. Aukcje odbędą się w dniach 28 września, 2 października, 4 października i 6 października. Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać…

czytaj więcej »

„Rynek Biogazu” – lipcowe wydanie magazynu branżowego

W lipcu na rynku pojawi się 4 edycja magazynu branży biogazowej "Rynek Biogazu". Wakacyjna edycja czasopisma skoncentruje się na temacie projektu nowelizacji ustawy o OZE, nowej formie wsparcia w postaci feed - in tariff oraz możliwościach jakie właścicielom biogazowni oferuje biometan. „Rynek Biogazu” to dodatek specjalny opisujący sektor biogazu w nowym otoczeniu prawnym. Cykliczne wydawnictwo „Magazynu Biomasa” to także przegląd firm…

czytaj więcej »

Już dziś pierwsze aukcje OZE

W piątek 30 grudnia odbędzie się pierwsza aukcja dla wytwórców energii z OZE. Dwie z czterech aukcji adresowane są dla producentów biogazu rolniczego (poniżej 1 MW i powyżej 1 MW). Chętnych do przejścia do nowego systemu wsparcia będzie prawdopodobnie mniej, niż zakładało Ministerstwo Energii. Wielu przedsiębiorców działających w branży OZE jest niezadowolonych z proponowanych rozwiązań i bojąc się ryzyka inwestycyjnego decyduje…

czytaj więcej »

Biogazownicy i aukcje – czy to się uda?

Ministerstwo Energii chce jeszcze w tym roku przeprowadzić aukcje dla biogazowni – w tym dla nowych projektów, ale także dla tych instalacji, które uruchomiono wcześniej, a które uzyskają możliwość przejścia z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego. Część przedsiębiorców nie widzi jednak w tym systemie drogi do wyjścia z kryzysu. W znowelizowanej ustawie o OZE biogazownie zajmują szczególne miejsce, co spowodowało,…

czytaj więcej »