Już są terminy aukcji OZE 2019! Sprawdź!

Terminy aukcji OZE 2019

Już są terminy aukcji OZE 2019 - najbardziej oczekiwane przez prawdopodobnie przez branżę biogazową. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki właśnie opublikował komunikat w tej sprawie. Pierwsze aukcje dla istniejących instalacji OZE  odbędą się 25 listopada br. Kolejnego dnia, 26 listopada, zaplanowano aukcje dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy mniejszej niż 1 MW. Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo: https://issuu.com/magbiomasa/docs/mb-2019-08-59-www Całe wydanie znajdziesz…

czytaj więcej »

Biomasa i biogaz w nowych aukcjach URE

Terminy aukcji OZE 2019

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił kolejne aukcje dla źródeł OZE. Komunikat z 2 października dotyczy nowych instalacji wytwarzających energię elektryczną z wiatru, słońca, geotermii, biomasy i biogazu. Szacunki pokazują, że potencjał zakontraktowanych mocy w aukcjach w 2018 r. dla biogazu wyniesie ok. 300 MW. Branża biogazowa i biomasowa mogą być zadowolone z ogłoszonego planu aukcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).…

czytaj więcej »

Aukcje OZE dla biogazowni. URE podało terminy aukcji!

Aukcje OZE dla biogazowni odbędą się w dniach 17, 18, 19, 24, 25 października. Będą one prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać indywidualne konta i rejestrować instalacje. W aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy uzyskali potwierdzenie złożenia deklaracji, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy o odnawialnych…

czytaj więcej »