Biopaliwa stałe to ta część biomasy, która została w odpowiedni sposób przygotowana do przekształcenia w energię. Najbardziej powszechnym sposobem wytworzenia energii jest proces spalania. Warunkiem osiągnięcia minimalnego wpływu na środowisko podczas spalania biopaliw stałych (emisja gazów i pyłów) jest stosowanie paliw o potwierdzonej jakości, jak również urządzeń grzewczych do ich spalania zgodnych z Ekoprojektem.

Reklama

Założenie leżące u podstaw zrównoważonych paliw z biomasy jest proste: węgiel uwalniany podczas konwersji energii jest odzyskiwany przez rośliny w celu stworzenia surowca dla nowych biopaliw. Cała sztuka polega na tym, aby zrobić to w sposób, który nie powoduje wypierania gruntów pod uprawy żywności, działa wydajnie i znacząco zmniejsza emisje.

Zamknięci w informacyjnej bańce na temat rodzajów OZE w Polsce i UE-27 napotykamy w mediach treści o negatywnym wpływie spalania biopaliw stałych na klimat (emisja gazów cieplarnianych), porównując paliwa z biomasy powstałej na powierzchni Ziemi do kopalnego węgla. Ten negatywny przekaz opiera się na założeniu, że pozyskanie surowca odbywa się w sposób niezrównoważony, niemal grabieżczy (np. skrót myślowy: wycinanie lasów i ich spalanie lub brak równowagi między ilością pochłanianego CO2 przez lasy w porównaniu z ilością spalonej biomasy rocznie w danym kraju).

Tymczasem producenci papieru czy mebli kupując na aukcjach drewno dbają o to, aby pochodziło z pewnych, certyfikowanych źródeł, które spełniają zasadę zrównoważonego pozyskiwania. Następnie w tartaku w wyniku obróbki drewna powstają trociny i wióry, które przetwarzane są na pellet bądź brykiet (biopaliwa stałe). Tak w przemyśle drzewnym realizowana jest gospodarka obiegu zamkniętego, gdzie powstające pozostałości poprodukcyjne są przetwarzane i znajdują zastosowanie jako opał, a tym samym nie stanową odpadu w świetle ustawy o odpadach.


Sprawdź program III Konferencji Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Zrównoważona biomasa

Podobnie z drewnem opałowym do kominków i kotłów na drewno. Nie jest uzasadnione ekonomicznie pozyskanie drewna z lasów wyłącznie do celów opałowych.

Tylko część ściętego drzewa jest przeznaczona na drewno opałowe. W Polsce w 2020 roku było to 4,7 mln m3, w 2019 r. 5,1 mln m3, a w 2018 r. 5,3 mln m3 drewna opałowego (fuelwood) wg danych Eurostat, co stanowiło odpowiednio 11,6% w 2020 r., 11,7% w 2019 r. i 11,3% w 2018 r. całkowitego pozyskania drewna (Roundwood Production) w lasach w Polsce (EUROSTAT 26.11.2021: Roundwood, fuelwood and other basic products). Pod względem ilości pozyskiwanego drewna na cele opałowe byliśmy w 2020 roku wśród krajów UE-27 na 5. miejscu.

Przed nami Niemcy, które przeznaczyły 26,5% drewna na cele opałowe z całej produkcji drewna, która wyniosła 84 mln m3. Francja przeznaczyła w analizowanym roku 49% na cele opałowe z 47,7 mln m3, a Austria 33% z 16,8 mln m3. Polska, przypomnijmy, że od kilku lat oscyluje wokół 11,5%.

Należy przy tym podkreślić, że drewno na cele opałowe powstaje także z innych obszarów (źródeł) niż lasy, np. pielęgnacji pasów przydrożnych, parków i skwerów miejskich (cięcia sanitarne), obszarów wymagających okresowej pielęgnacji (linie kolejowe, energetyczne, brzegi rzek) oraz sadownictwa (wycinka pielęgnacyjna i likwidacja sadu).

Niestety, to źródło energii odnawialnej jest ograniczone ilością zakumulowanej energii podczas wzrostu w określonym czasie, lecz zaletą jest możliwość wykorzystania w dowolnym momencie tak zmagazynowanej energii. Warunkiem jest zachowanie jakości takiego biopaliwa.


Zarejestruj się na III Konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: dr inż. Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Zakład Polityki i Badań Strategicznych Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE