Źródła ciepła w oparciu o biomasę? Obecnie w krajowym systemie wykorzystania OZE wiodący procent stanowi spalanie biomasy leśnej i agro oraz pozostałości pochodzenia przemysłowego i komunalnego. Głównym atutem zastosowania biomasy jako źródła energii jest efekt ekologiczny – redukcja emisji substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak NOx i SO2 czy – odpowiedzialnego za efekt cieplarniany – CO2.

Reklama

Tekst: Paweł Ogorzałek / HERZ

Zdjęcia: materiały firmy HERZ

Stosowanie biomasy równocześnie powoduje lepszą dywersyfikację źródeł energii w  stosunku do paliw kopalnych, których ceny są mało stabilne. Współspalanie biomasy leśnej w postaci pelletu, zrębków, trocin czy pyłu z węglem jest realizowane na skalę przemysłową w energetyce zawodowej. Niewiele jest natomiast instalacji lokalnych, wykorzystujących do wytwarzania energii wyłącznie spalanie biomasy. Takimi przykładami dobrej praktyki samorządów zorientowanych na ochronę środowiska i nowoczesne technologie są gminy Parzęczew, Czorsztyn i Miasto Złoczew.

Każdy z  tych trzech przypadków modernizacji czy budowy nowego źródła ciepła miał inną genezę, jednak wspólny mianownik w postaci bardzo dobrej współpracy samorządu i  instytucji finansujących oraz specjalistów z branży budowlanej wraz z HERZ Sp. z o.o., dostawcą w pełni automatycznych kotłów do spalania biomasy.

W miejscowości Maniowy – gmina Czorsztyn, zrezygnowano z  indywidualnych kotłowni olejowch zasilających m.in.: budynek Urzędu Gminy, szkoły, ośrodka zdrowia, halę sportową oraz gminny budynek socjalny. Wybudowano tam nową kotłownię wraz z siecią ciepłowniczą, w  której zastosowano kotły HERZ o mocach 2×600 kW i jeden 800 kW. Obecnie jako paliwo podstawowe wykorzystuje się pellet. Biorąc pod uwagę ceny paliw i koszty obsługi kotłowni, udało się zredukować koszty wytworzenia energii cieplnej o 60 proc., przy zachowaniu poziomu obsługi kotłowni pod kątem dozoru.

W gminie Parzęczew zalety biomasy zauważono już przed wielu laty. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w  Parzęczewie korzystano z własnej biomasy pochodzącej z wycinki prowadzonej przez zakład. Powodem wybudowania nowej kotłowni było głównie zastąpienie starej, zawodnej technologii na nowoczesną i  zmiana starej lokalizacji na dogodniejszą pod kątem magazynu paliwa. Paliwem podstawowym są zrębki drzewne.

 

W kotłowni w Złoczewie działa m.in. kocioł HERZ o mocy 1MW

 

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, korzystano z powodzeniem z biomasy jako paliwa opałowego od pond dwunastu lat. Powodem wybudowania nowej kotłowni było zastąpienie starej, wysłużonej technologii na nowoczesną i bardziej sprawną, oraz zmiana lokalizacji na dogodniejszą, głównie pod kątem powiększonego magazynu paliwa. Paliwem podstawowym dla całego układu były i nadal są zrębki drzewne. Jak mówi dyrektor ZGK Robert Małolepszy, nowy powiększony magazyn paliwa pozwala na zakup odpowiedniej ilości paliwa w dogodnej cenie – od 35zł netto/mp do 45zł netto/mp, a co ważniejsze – podsuszenie jej w okresie letnim do sezonu zimowego.

Jest to o tyle ważne, że zimą dostarczana zrębka ma wilgotność powyżej 40 proc. Przygotowanie jej w okresie letnim pozwala na  zmniejszenie wilgotności do ok 25 proc., co ma przełożenie na niższą ekonomię i jakość spalania. Obecnie kotłownia zasila budynek Urzędu Gminy, gimnazjum i szkołę podstawową, ośrodek zdrowia, trzy budynki wielorodzinne i budynek ZGK. Moc całej instalacji wynosi 1 MW.

Ostatnim przykładem jest Miejska Spółka Komunalna w Złoczewie. W 2014 roku oddano do użytku kotłownię zaprojektowaną i wybudowaną przez firmę Envirotech z Poznania, przy której projekcie udział miała również firma HERZ.

– Głównym powodem budowy kotłowni było zużycie starej. Pod uwagę braliśmy również dbanie o środowisko, postęp technologiczny. Ważne było także większe zainteresowanie ogrzewaniem sieciowym przez mieszkańców miasta i gminy. Wybraliśmy biomasę z racji tego, iż biomasa jest paliwem odnawialnym pozwalającym na obniżenie emisji – mówi Jarosław Halamus, prezes zarządu Miejskiej Spółki Komunalnej.

Nowa kotłownia zastąpiła osiem kotłowni lokalnych zasilanych olejem opałowym i  węglem kamiennym, z  czego największym źródłem była kotłownia węglowa o mocy 1600 kW. Głównym elementem układu technologicznego nowej, w pełni zautomatyzowanej kotłowni wodnej o mocy 2,8 MW są trzy kotły HERZ działające kaskadowo. Kotłownia spala zamiennie zrębkę drzewną i pellet. W  okresie zimowym paliwem podstawowym jest pellet, natomiast latem do wytworzenia C.W.U. stosowana jest zrębka drzewna.

Zapraszamy do współpracy z HERZ-Binder, dostawcą urządzeń OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z  biomasy, pozwalających na redukcję emisji substancji szkodliwych.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Kup prenumeratę „Magazynu Biomasa”. Wypełnij ankietę poniżej – my zadbamy o resztę.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE