Piotr Woźny zrezygnował z NFOŚiGW

Piotr Woźny

Piotr Woźny zrezygnował z prezesowania NFOŚiGW. Taką informację w piątek 29.maja podała PAP. Piotr Woźny od 1 czerwca 2018 r. do 17 stycznia 2019 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie (od 18 stycznia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.) był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Poprzednio pracował na stanowisku Podsekretarza Stanu w…

czytaj więcej »

Energia wiatrowa zapewni 50 proc. zapotrzebowania Europy?

Energia wiatrowa

Rozwój energetyki wiatrowej ma być jednym z fundamentów ożywienia gospodarczego Europy. Tak wynika z propozycji strategii naprawczej przedstawionej przez Komisję Europejską. Unia Europejska chce, by wiatr dawał połowę europejskiej energii elektrycznej do 2050 r. REKLAMA Obok wiatru wskazano też na konieczność rozwijania m.in. energetyki słonecznej i technologii zielonego wodoru. - Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że kolejny dokument strategiczny na szczeblu unijnym kładzie nacisk…

czytaj więcej »

44 mln zł na małe elektrownie i geotermię głęboką

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie: 13 mln zł na małe elektrownie wodne i 31 mln zł na geotermię głęboką. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa kolejne nabory wniosków. To pieniądze ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021. W obszarze programowym: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. REKLAMA Głównym celem naborów jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jej efektywności,…

czytaj więcej »

„Miasto z klimatem” – warsztaty miejskie online

"Miasto z klimatem" - warsztaty miejskie online. Ruszył cykl spotkań w zupełnie nowej formule. REKLAMA Spotkania  wirtualne to kontynuacja dyskusji zainaugurowanej 4 marca 2020 r. przez ministra klimatu Michała Kurtykę w ramach inicjatywy „Miasto z klimatem”. Do udziału w spotkaniach zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele samorządu miejskiego, wojewódzkiego i administracji centralnej, przedstawiciele think tank-ów, organizacji społecznych i obywatelskich, przedstawiciele biznesu, naukowców oraz architektów…

czytaj więcej »

Coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE

Coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE – jest kolejny raport Prezesa URE. REKLAMA Generacja energii z małych zielonych źródeł systematycznie wzrasta – wynika z najnowszego, czwartego już raportu URE, zawierającego informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z OZE w małych instalacjach. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016-2019) ulega nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł…

czytaj więcej »