Zielona energia dla biznesu? PFR i Bank Pekao SA uruchamiają nowy program finansowania inwestycji w OZE! Łączna wartość – 1 mld zł.

Reklama

Polski Fundusz Rozwoju razem z pierwszym partnerem – Pekao SA – wchodzą na rynek z nowym programem. Chodzi o program finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Program dedykowany jest dla projektów niebędących beneficjentami systemu wsparcia, sprzedających energię elektryczną na zasadach rynkowych. PFR przeznacza na program pilotażowy do 300 mln zł. Połączone z kapitałem własnym inwestorów i finansowaniem dłużnym pozyskanym od Banku Pekao SA, umożliwią realizację pierwszych 500 MW nowych instalacji fotowoltaicznych zbudowanych w oparciu o rynkowe ceny energii.

Najpopularniejszym systemem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wiatru i fotowoltaiki w Polsce jest system aukcyjny. W tym celu Urząd Regulacji Energetyki organizuje aukcje. Czyli konkursy, w których biorący udział inwestorzy, konkurują, podając cenę, po jakiej sprzedadzą wytworzoną energię w ramach systemu wsparcia. Wytwórcy, którzy wygrywają aukcje otrzymują gwarancję stałej ceny po jakiej będą sprzedawać energię gwarantującej im zwrot z ich długoterminowej inwestycji. Zielona energia dla biznesu to nowy program finansowania inwestycji OZE. Stworzony przez PFR wraz z partnerem – bankiem Pekao SA. Pozwala inwestorom realizować projekty na ryzyku rynkowym i osiągnąć wyższe zyski.

Zielona energia dla biznesu

Nowy program kierowany jest do:

  • deweloperów działających na rynku OZE, którzy chcą zostać inwestorami,
  • inwestorów OZE, którzy chcieliby  poszerzyć swoje  portfolio o nowy obszar działania w inwestycje rynkowe.
    wykonawców i operatorów instalacji OZE, którzy chcieliby zostać inwestorami,
  • przedsiębiorców, w tym inwestorów zagranicznych, poszukujących zielonej i tańszej energii elektrycznej dla swoich przedsiębiorstw,
  • spółek obrotu energią elektryczną zabezpieczających sobie źródła dostaw energii odnawialnej dla obecnych i przyszłych klientów,
  • samorządów, które planują zwiększyć udział OZE w swoim miksie energetycznym.

– Istotnym wyzwaniem polskiej polityki energetycznej jest zahamowanie wzrostu cen energii, poprzez stopniowe zastępowanie źródeł kopalnych energią pozyskiwaną z OZE. W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia dynamiki inwestycji w tym obszarze stworzyliśmy nowy program w ramach PFR Green Hub, który wypełnia lukę kapitałową na rynku OZE. Pierwszym partnerem, z którym nawiązaliśmy współpracę jest Bank Pekao SA. Jesteśmy jednak otwarci na kolejnych partnerów, którzy wspólnie z nami zasilą polską gospodarkę zieloną energią – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Rolą PFR jest wsparcie finansowe w formie pożyczki podporządkowanej lub udział w roli partnera kapitałowego dla inwestora i banku. W ten sposób wypełniona zostaje luka inwestycyjna wynikająca z oczekiwań banku co do wkładu własnego inwestora. Inwestor będzie mógł sprzedawać energię na wolnym rynku poprzez bilateralne kontrakty między wytwórcą a odbiorcą (ang. Corporate Power Purchase Agreement)* bez potrzeby korzystania z zewnętrznej pomocy państwa. Oferta PFR opierać się będzie wyłącznie na zasadach wolnorynkowych.

Czym jest zielona energia dla biznesu?

Nowy program PFR zwiększy dynamikę rozwoju OZE w Polsce, a także może mieć wpływ na obniżenie kosztów energii dla firm. Ponadto zwiększy dostępność zielonej energii i tym samym poprawi atrakcyjność produktów  polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Pilotażowa faza programu, w której zaangażowanie finansowe PFR wynosi 300 mln zł, ruszy do końca 2021 roku. Bank Pekao SA chce zaoferować rynkowi finansowanie oparte na ryzyku rynkowym. Co oznacza, że może sfinansować projekty bez wygranej aukcji. W połączeniu z finansowaniem PFR taka struktura może być bardzo interesująca dla inwestorów. Przede wszystkim może generować wyższy zwrot z zainwestowanych środków finansowych inwestora.

– Finansowanie bankowe z Bankiem Pekao oraz finansowanie podporządkowane z PFR jest  w tym przypadku łączone w ramach jednej, spójnej struktury finansowania. Oba instrumenty wzajemnie się uzupełniają i właściwe ich połączenie zapewnia szereg korzyści dla inwestora, kredytobiorcy – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Samo połączenie takich dwóch instrumentów nie jest niczym nowym w świecie finasowania strukturyzowanego. Jednak naszym celem było przygotowanie spójnego „pakietu” dla klienta, po to żeby zminimalizować proces strukturyzowania finansowania i skrócenia czasu niezbędnego do osiągnięcia zamknięcia finansowego. Zależało nam na tym, aby klient skupił się na realizacji projektu, a my razem z PFR, zajmujemy się aranżacją finansowania.


Sprawdź również: Sprawdź czy opłaca ci się zamontować panele fotowoltaiczne


Jako kluczowy bank korporacyjny w Polsce mamy rzeczywisty wpływ na transformację klimatyczną naszego kraju. Naszym priorytetem jest aktywny udział w finansowaniu inwestycji proekologicznych i zrównoważonych, w tym właśnie z sektora energetycznego i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Chcemy pomagać polskim firmom w ich transformacji i zmieniać mix energetyczny polskiej gospodarki. To jeden z najważniejszych celów środowiskowych ujętych w naszej Strategii ESG, przyjętej w czerwcu tego roku.

Zgodnie z założeniami pilotażowa faza programu ma szansę wygenerować inwestycje w nowe instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości 1 mld zł, na co składa się kapitał własny inwestorów, finansowanie pozyskane od PFR oraz kredyt udzielony przez Bank Pekao SA. Powstałe w ten sposób instalacje mogą osiągnąć łączą moc nawet 500 MW.

Więcej informacji tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: PFR
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE