Sprawdź czy opłaca ci się zamontować panele fotowoltaiczne

fotowoltaika

Mieszkasz w Poznaniu i planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej? Wahasz się, bo nie wiesz czy inwestycja się opłaci? Sprawdź mapę solarną stolicy Wielkopolski.

Solarna mapa Poznania

Solarna mapa Poznania powstała dzięki współpracy Miejskiego Energetyka, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ i Politechniki Poznańskiej i od niespełna roku służy już mieszkańcom stolicy Wielkopolski. Od chwili powstania mapa została udoskonalona i wzbogacona o nowe funkcjonalności.

mapa solarna poznania
Mapa solarna poznania

Dzięki mapie solarnej każdy mieszkaniec może określić potencjał swojego budynku w zakresie produkcji energii elektrycznej ze słońca, czyli montażu paneli. Mapa solarna pozwala sprawdzić jaka ilość energii słonecznej pada na dach w ciągu roku. Dzięki temu możemy określić opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną.


Powstała największa farma fotowoltaiczna w Polsce


Technologia skaningu laserowego

Dane wykorzystane do stworzenia mapy uzyskano przy użyciu technologii skaningu laserowego. Na tej podstawie wygenerowano obraz rastrowy, czyli siatkę pikseli, o rozdzielczości 1 metra. W algorytmie uwzględniono zmiany nasłonecznienia na dachach budynków wynikające z naturalnego ukształtowania terenu oraz sąsiadującej roślinności i zabudowań. W przeprowadzonych obliczeniach wzięto pod uwagę również rzeczywiste warunki pogodowe występujące na terenie Poznania i pozorną wędrówkę Słońca po nieboskłonie.

Po określeniu teoretycznej wielkości promieniowania słonecznego, na zebrane dane zostały nałożone ograniczenia. Wykluczyły one np. fragmenty dachu, na których z powodów technicznych bądź ekonomicznych, montaż paneli fotowoltaicznych jest nieuzasadniony. Ostatecznie każdą połać dachu przypisano do jednej z dziesięciu kategorii potencjału energetycznego.

Nie tylko Poznań

Podobną mapę poza Poznaniem mają m.in. Wrocław, Ruda Śląska, Lublin. Okazuje się też, że taka inicjatywa możliwa jest też zrealizowania w zakresie całego kraju. Swoją mapę solarną, która określa potencjał solarny w całym kraju mają już Francja czy Szwajcaria.

2D lub 3D

Mapa solarna Poznania dostępna jest w wersji 2D oraz 3D (po włączeniu warstwy tematycznej “fotowoltaika”) na portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Aby się z nią zapoznać należy na bocznym panelu „Zawartość” wybrać „Fotowoltaika”.

Mapę opracowali specjaliści z Politechniki Poznańskiej i ZGiKM GEOPOZ. Nadzór merytoryczny ze strony Miasta nad jej realizacją sprawował Miejski Energetyk, odpowiedzialny za kreowanie polityki energetycznej Poznania.

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

This post is also available in: polski

ael