Z czego produkuje się biogaz? Oto możliwe substraty!

Z czego produkuje się biogaz

Na przestrzeni 15 lat funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce można zauważyć wyraźne zmiany struktury wykorzystania substratów. Pierwsze biogazownie, wzorowane na technologiach stosowanych w Niemczech, bazowały na kiszonce z kukurydzy i ciekłych kosubstratach pochodzących z rolnictwa (gnojowica) i przetwórstwa (wywary, serwatka). Stopniowo zastępowano kiszonkę z upraw celowych produktami ubocznymi z przemysłu rolno-spożywczego.

W Polsce w I połowie XX w. budowano pionierskie instalacje biogazowe, produkujące biogaz w oczyszczalniach ścieków, przy tuczarniach, w zakładach przetwórstwa warzyw. Pierwsze biogazownie rolnicze, posadowione w większości przy PGR-ach, zostały zlikwidowane wraz z zamknięciem tych gospodarstw. Były one mało wydajne, zasilane głównie gnojowicą. Renesans biogazowni rolniczych w Polsce miał miejsce na początku XXI wieku.

Z czego produkuje się biogaz?

W 2005 r. uruchomiono pierwszą współczesną biogazownię rolniczą w miejscowości Pawłówko (woj. pomorskie). Instalacja fermentuje gnojowicę z fermy trzody chlewnej, zaś kosubstraty zmieniały się na przestrzeni lat funkcjonowania, podobnie jak w innych biogazowniach.


Sprawdź również: Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


W pierwszych współczesnych biogazowniach rolniczych w Polsce (a więc od 2005 r.), podstawowym surowcem była gnojowica, uzupełniana kiszonką z kukurydzy. Obecnie rodzaj wykorzystywanych surowców jest stale rozszerzany o produkty uboczne i odpadowe z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

W 2011 r. zaczęto prowadzić rejestr wytwórców biogazu rolniczego, na których nałożono obowiązek składania kwartalnych sprawozdań m.in. z ilości wykorzystanych substratów. Ich wykaz zawierał jednie 15 pozycji. Największy przyrost liczby wykorzystywanych surowców nastąpił w latach 2013-2014, kiedy to w 2013 r. na liście użytych surowców pojawiło się 40 pozycji, zaś w 2014 r. aż 47 różnych grup substratów. Było to spowodowane poszukiwaniem możliwości zmniejszenia kosztów funkcjonowania biogazowni, poprzez rezygnację z zakupu (i produkcji) surowców celowych na rzecz substratów odpadowych. Zmiany te miały podłoże ekonomiczne, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania.

Cały artykuł przeczytasz w raporcie Biogaz w Polsce. Pobierz go za darmo poniżej:

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych przez Biomass Media Group Sp. z o.o. w celu zrealizowania zamówienia oraz dla celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski