biogaz składniki

Z czego produkuje się biogaz? Oto możliwe substraty!

Na przestrzeni 15 lat funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce można zauważyć wyraźne zmiany struktury wykorzystania substratów. Pierwsze biogazownie, wzorowane na technologiach stosowanych w Niemczech,...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji