Warunki zwiększenia znaczenia biomasy agro w energetyce.

W obecnej sytuacji niezbędne są działania mające na celu:

Reklama
  • zapewnienie stabilnych wieloletnich dostaw biomasy agro z pozostałości produkcji rolnej (głównie słoma) oraz upraw roślin energetycznych,
  • zapewnienie dla energetyki postaci dostaw zmodyfikowanej biomasy agro, które będą mogły być spalane w energetyce w sposób podobny do biomasy leśnej,
  • zapewnienie prostego i jasnego sposobu rozliczania i weryfikacji energii ze zmodyfikowanej biomasy agro zarówno przez dostawców jak i jej użytkowników,
  • umożliwienie gospodarczego wykorzystania popiołu z biomasy do celów nawozowych i innych.

Stan obecny w tym zakresie wskazuje, że pojedyncze działania jak np. ogłaszanie aukcji przez URE czy przetargów przez energetykę, praktycznie nie przynoszą żadnych zmian. Rozproszona biomasa marnuje się co roku na polach i składowiskach odpadów.

Jeśli energetyka chce mieć stałe dostawy to musi opierać się na niepewnym imporcie, a rozliczanie biomasy agro z dodatkami jest praktycznie niemożliwe, co negatywnie wpływa na ilość wyprodukowanej energii z OZE i wysokość opłat za ETS.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Zmiana w tym zakresie musi mieć charakter kompleksowy. W tym celu trzeba potraktować jako całość ściśle ze sobą powiązanych jednostek układ: Dopiero ścisłe wieloletnie ich współdziałanie może zapewnić stabilne i przewidywalne dostawy energii elektrycznej i ciepła po niskiej cenie.

Jak wykazuje praktyka, żaden z obecnie istniejących programów rozwojowych nie jest w stanie zapewnić zwiększenia energii OZE pochodzącej z biomasy. Zmiana może nastąpić dopiero po utworzeniu Narodowego Programu Biomasy Rolniczej dla Energetyki.

Powinien on obejmować:

  • dofinansowanie zakładania upraw roślin energetycznych – w tym przypadku proponujemy, aby zasady dofinansowania były zbliżone do już istniejących zasad dofinansowania gospodarki leśnej,
  • dofinansowanie tworzenia lokalnych zakładów przetwarzania biomasy agro według nowych technologii,
  • dofinansowanie konwersji zakładów energetycznych na spalanie lub współspalanie biomasy agro,
  • możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych, klastrów i spółek zajmujących się np. uprawą i przetwarzaniem biomasy agro i jej dystrybucją na podstawie wieloletnich kontraktów z jej odbiorcami, którymi powinny być zakłady energetyczne i lokalni odbiorcy indywidualni.

Szybkiemu wdrożeniu programu z pewnością służyłoby zaangażowanie się w jego realizację istniejących w całym kraju i dysponujących fachową kadrą Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a także organizacji i stowarzyszeń rolniczych.

Warunkiem szybkiego rozwoju programu powinno być zwiększenie ilości mocy pochodzących z biomasy na aukcjach URE, ale aukcje te mogłyby zostać ogłaszane dopiero po ukształtowaniu się założeń programu, tak aby podmioty podejmujące się uczestnictwa w nim miały pewność istnienia źródeł finansowania inwestycji – podobnie jak to obecnie ma miejsce w przypadku morskich farm wiatrowych. Zwycięzcy tych aukcji mają pewność otrzymania dofinansowania i kredytów inwestycyjnych.

Według wstępnych założeń finansowych wdrożenie programu nie powinno przekroczyć 50 mld zł, co stanowi zaledwie kilka procent z przewidywanych przez Bank Ochrony Środowiska kosztów transformacji energetycznej Polski do roku 2030 w wysokości ok. 300 mld euro. Na marginesie warto zauważyć, że gdyby program „Czyste Powietrze” obejmował ww. zakres pomocy i gdyby tylko 20 mld zł przeznaczono na dofinansowanie plantacji energetycznych, co pozwoliłoby zagospodarować w tym celu ponad 2 mln ha, to w ciągu 2-3 lat rynek dysponowałby ok. 20 mln ton s.m. biomasy o wartości energetycznej ok. 300 PJ.

Reszta – czyli ok. 80 mld zł mogłaby być przeznaczona na wymianę małych pieców i transformację obiektów energetycznych. Gdyby połowę tych pieniędzy przeznaczono na modernizację ciepłowni na kogenerację wystarczyłoby to na co najmniej 10 GW nowych mocy, a pozostała część – na wymianę 1,5 – 2 mln „kopciuchów” na piece i kotły V generacji. Biomasa z upraw z naddatkiem wystarczyłaby na zapewnienie dostaw zmodyfikowanego pelletu z biomasy agro dla tych pieców i kotłów.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE