Kreowanie wspólnego rynku wymaga ujednolicenia otoczenia prawnego na całym kontynencie. Biometan w Europie powinien otrzymać zestaw spójnych przepisów i norm, które ułatwia międzynarodową współpracę w zakresie odnawialnego gazu. To jeden z postulatów, jakie wskazał Thorsten Holl, dyrektor generalny VORN Bioenergy.

Reklama

W wywiadzie dla Bioenergy Insight, Thorsten Holl został zapytany o to, jakie są obecnie największe wyzwania dla sektora bioenergii oraz jak mogą one zostać pokonane. Jako główny czynnik rozwojowy wskazał stworzenie spójnej polityki dla biometanu.


Czytaj też: Biometan szansą dla Polski na skuteczną dekarbonizację


Biometan w Europie w warunkach rynkowej harmonii

– Ramy regulacyjne nie są jeszcze ujednolicone w całej Europie. Harmonizacja przepisów i norm na kontynencie ma zasadnicze znaczenie dla stabilnego krajobrazu biometanu, zapewniając integralność rynku i identyfikowalność na każdym etapie – od pochodzenia do wykorzystania – powiedział dyrektor generalny VORN Bioenergy.

Unia coraz intensywniej dąży do ujednolicenia europejskiego rynku gazu. Wymaga to jednak współpracy ze strony państw członkowskich, które muszą kolejne przepisy unijnego prawodawstwa implementować do krajowej legislacji.

– Ponadto wydawanie pozwoleń pozostaje przeszkodą utrudniającą postęp w osiąganiu celów REPowerEU 2030. Usprawnienie tych procesów ma kluczowe znaczenie dla wspierania rozwoju przemysłu – wskazał ekspert.

Kwestie administracyjne wciąż pozostają wąskim gardłem OZE, w Polsce jest to widoczne szczególnie w przypadku wielkoskalowych, nierolniczych instalacji. Pozwolenia środowiskowe – w kontraście do innych państw – mocno spowalniają proces budowy, problemem bywają także chociażby kwestie pozyskania przyłącza do sieci.


Czytaj też: Irlandia ma już Narodową Strategię Biometanu


– Obecne ceny redukcji emisji CO2 i rekompensaty w dalszym ciągu są niewystarczające, aby ułatwić płynne przejście z gazu ziemnego na biometan. Aby skutecznie włączyć biometan do strategicznej transformacji energetycznej, ułatwiając dekarbonizację przemysłu, konieczne jest dostosowanie ram politycznych – podsumował Thorsten Holl.

Zachęta finansowa może być ważnym czynnikiem motywującym inwestorów do wchodzenia na rynek biometanu. Oferowane wsparcie musi gwarantować rentowność instalacji.

Zdjęcie: Shutterstock

Źródło: Bioenergy Insight

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE