Rząd Irlandii opublikował Narodową Strategię Biometanu, która określa niezbędną politykę i zmiany regulacyjne które zapewnią dynamiczny rozwój rynku w kraju.

Reklama

40 mln euro na biometan

Decyzja irlandzkiego rządu oceniana jest przez przedstawicieli branży jako ważny krok w kierunku osiągnięcia do 2030 r. krajowego celu biometanu ustalonego na 5,7 TWh. Szczególnie ważnym elementem strategii jest zapowiedź wprowadzenia instrumentów finansowania w wysokości 40 mln euro do 2025 r.

– 40 mln euro w ramach dotacji kapitałowych rozpocznie rozwój około 10 projektów AD w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Choć jest to skromny początek, to bez wątpienia jest to kluczowy pierwszy krok – podkreślał PJ McCarthy, dyrektor generalny RGFI, organizacja zrzeszająca przedstawicieli sektora.

Renewable Gas Forum Ireland (RGFI) wskazuje również na istotny element rządowego planu dla biometanu, jakim jest włączenie pozafinansowego wsparcia w postaci ułatwienia przyłączenia do sieci gazowej, wprowadzenie Karty AD, która ma kierować zrównoważonym rozwojem, a także ustanowienie strategii komunikacyjnej w celu skutecznego informowania o społeczno-ekonomicznych korzyściach biometanu.


Kongres Biogazu – sprawdź!


Korzyści wykraczają poza energię i dekarbonizację

RGFI, która od 2014 r. podkreśla konieczność ustalenia jasnych wytycznych dotyczących rozwoju przemysłu biometanu opartego na rolnictwie z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu do prowadzenia programu zobowiązania do ogrzewania odnawialnego od 2024 r. i zapewnienia dalszego finansowania kapitałowego w budżecie na 2025 r.

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że przeznaczenie kolejnych środków jest niezbędne dla wsparcia budowy 130 jednostek produkcji biometanu średniej wielkości.

– To kolejny etap na drodze do tworzenia przemysłu biometanowego w Irlandii. Korzyści, jak przyznano w Strategii, wykraczają poza energię i dekarbonizację – zaznaczył McCarthy. – Popyt na surowce rolne wygeneruje dodatkowe źródła dochodów dla rolników, a także zapewni korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie i jakości wody, a ostatecznie rolnictwa i biogospodarki.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: RGFI

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE