Dla jakich sektorów biometan jest szczególnie istotny? Komu w Polsce jest potrzebny? I kto skorzysta na nim najbardziej? Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) przekazuje wnioski ze swojego najnowszego raportu.

Reklama
dr. inż. Agata Romanowska, DISE
dr. inż. Agata Romanowska, DISE

Zgodnie z założeniami najnowszego, jeszcze niepublikowanego, raportu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE) opracowanego we współpracy z European Climate Foundation, biometan jest dla Polski przede wszystkim szansą na skuteczną dekarbonizację gazownictwa opartego o gaz ziemny. Preferowanym sposobem jego upowszechnienia jest „zazielenienie” sieci, a więc wykorzystanie do tego infrastruktury gazowniczej – aby możliwie przyspieszyć i zminimalizować koszty tego procesu.


Kongres Biogazu – sprawdź!


Jak wykorzystać biometan w Polsce?

Obecnie organizacja popytu na polski biometan jawi się jako duże wyzwanie, ale ten gaz odnawialny może stopniowo zastępować wykorzystanie gazu ziemnego w krajowej gospodarce w różnych jej segmentach. Uwzględniając jego możliwe do osiągnięcia zdolności produkcyjne, należy zbudować właściwą hierarchię jego przyszłego wykorzystania. Chcąc w pełni zagospodarować znajdujący się w nim potencjał dekarbonizacyjny, powinniśmy określić listę rozwiązań, dla których nie ma lepszej alternatywy (przy uwzględnieniu m.in. ich walorów ekonomicznych, ekologicznych i logistycznych).

Z pierwszych analiz wynika, że dla polskich uwarunkowań do 2035 roku, najbardziej preferowane sposoby wykorzystania biometanu to przede wszystkim zatłaczanie go do sieci gazowniczej (dystrybucyjnej i przesyłowej) oraz magazynowanie zawartej w nim energii.

Jego przyszłe zastosowanie dostrzegane jest także w przypadku wybranych gałęzi transportu lokalnego, ciężarowego czy ogrzewania przemysłowego. Rozwój sektora biometanu wytwarzanego ze zrównoważonego substratu (bioodpadów czy odchodów), powinien być także objęty systemem certyfikacji i gwarancji pochodzenia.

Pokonanie wielu zidentyfikowanych barier oraz budowa optymalnego modelu funkcjonowania przyszłego rynku biometanu, powinny następować w oparciu o krajową strategię dla biometanu, uwzględniającą dwa kluczowe aspekty: neutralność klimatyczną oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

tekst: dr inż. Agata Romanowska, DISE

zdjęcie: shuterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE