Większość z posiadanych na Litwie biogazowni firmy Green Genius zamieni się w ciągu dwóch lat w biometanownie. Tą samą drogą inwestor zamierza podążać w przyszłości również w Polsce.

Reklama

Green Genius to firma z sektora odnawialnych źródeł energii która rozwija, buduje i eksploatuje różne projekty energetyczne oparte na energii słonecznej, wiatrowej, biogazie i zielonym wodorze w ośmiu krajach Europy. Kolejne przedsięwzięcia dotyczyć mają biometanu.

Na Litwie łatwiej

W ciągu dwóch najbliższych lat siedem spośród 11 funkcjonujących na Litwie biogazowni Green Genius zostanie zmodernizowanych pod kątem produkcji biometanu. Dodatkowo w planach jest budowa nowej ósmej biometanowni. Wszystkie zakłady będą produkowały rocznie około 150 GWh biometanu z przeznaczeniem na rynki europejskie. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 35 mln EUR.


Na Ukrainie sektor paliwowy wspiera rozwój rynku biometanu


– Litewskie prawo przewiduje zastosowanie uproszczonych procedur środowiskowych, sprzyjając szybkiemu rozwojowi sektora OZE. Trwają one zwykle około 4-6 miesięcy, dzięki czemu możemy znacznie skrócić czas realizacji projektów i dynamiczniej realizować inwestycje w źródła odnawialne. Dla porównania w Polsce przy obowiązkowej ocenie oddziaływania na środowisko czas rozwoju projektu wydłuża się nawet od jednego do dwóch lat – tłumaczy decyzję o inwestowaniu w biometan na Litwie prezes Green Genius, Ruslanas Sklepowicz.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Czas na Polskę

Mimo to, także w Polsce firma chce inwestować w biometanownie. Od roku w Turowcu na Lubelszczyźnie działa biogazownia Green Genius o mocy prawie 1 MW. Firma jest też we wstępnej fazie rozwoju kolejnych zakładów, tym razem przeznaczonych do wytwarzania biometanu.

– Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na rynku energii, które kazały nam na nowo spojrzeć na perspektywy branży biometanu. Agresja Rosji na Ukrainę na nowo zdefiniowała postulat zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy i rozwoju własnych źródeł energii. To kluczowe z perspektywy całej Unii Europejskiej, by zastąpić sprowadzany, naturalny gaz własnym surowcem. Dodatkowo konieczność realizacji celów środowiskowych w transporcie tworzy nowe perspektywy wykorzystania biometanu również w tym sektorze gospodarki – mówi Ruslanas Sklepowicz.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE