URE przypomina o obowiązkach wytwórców energii z OZE

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informację o obowiązkch wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcję w 2016 r. Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii określają obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję. W związku z tym wytwórcy, których oferty wygrały aukcję przeprowadzoną 30 grudnia 2016 r., w 2017 r. zobowiązani…

czytaj więcej »

Będzie dogrywka aukcji na energię z OZE?

Czy będzie "dogrywka" w aukcjach OZE? Takie postępowanie, jak się okazuje, jest możliwe. Przeprowadzenie dodatkowej, niezapowiedzianej wcześniej aukcji rozważa zarówno Ministerstwo Energii, jak i URE - poinformował portal gramwzielone.pl Portal powołuje się na słowa wiceministra Andrzeja Piotrowskiego, który zaznaczyć miał że „to tylko jeden z rozważanych pomysłów”. Chęć przeprowadzenia "dogrywki" wyrazić miał także  prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Podstawą do takiego…

czytaj więcej »

Aukcje OZE uznane. Rząd zakontraktuje energię za 66 mln złotych rocznie

Przeprowadzone 30 grudnia 2016 roku poprzez Internetową Platformę Aukcyjną aukcje OZE uznano za rozstrzygnięte, mimo iż usterka techniczna przeszkodziła lub uniemożliwiła uczestnictwo w niej wielu przedsiębiorcom. Trzy z czterech koszyków aukcyjnych otrzymają wsparcie w wysokości 66 mln złotych rocznie do 2033 roku. W czwartej aukcji - dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW zgłoszony został tylko jeden projekt, a…

czytaj więcej »

Sprawdź regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE został ogłoszony Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, zgodnie z art. 78 ust. 11 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). Regulamin aukcji został ustalony przez Prezesa URE i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw energii…

czytaj więcej »

Od 4 maja nowe oświadczenia dotyczące świadectw pochodzenia

Ustawa o OZE wprowadzające nowe przepisy dotyczące m.in. systemu zielonych certyfikatów wchodzi w życie 4 maja. Urząd Regulacji Energetyki wprowadził obowiązek składania nowych oświadczeń w postępowaniach o wydawanie świadectw pochodzenia. Ustawa o odnawialnych źródłach energii, opublikowana 20 lutego 2015 r., wprowadziła zmiany w przepisach Prawa energetycznego dotyczących postępowań o wydanie świadectw pochodzenia. Stosownie do art. 9e1 ustawy - Prawo energetyczne, do wniosku…

czytaj więcej »