1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, która reguluje m.in. zasady wytwarzania biometanu lub biometanu z biogazu. Zgodnie z nowymi przepisami wytwórcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie biogazu lub biometanu są zobowiązani do zgłoszenia jej w rejestrze. URE publikuje wzór wniosku.

Reklama

Biogazownie w Polsce – rolnicze i komunalne na jednej mapie! Sprawdź!


URE – rejestr wytwórców biogazu

Znowelizowane przepisy ustawy o OZE uwzględniają wskazaną przez ustawodawcę potrzebę stworzenia rynku biometanu, który będzie wprowadzany do sieci gazowych oraz wykorzystywany w transporcie.

Pakiet nowych regulacji zawiera definicję biometanu oraz przewiduje konieczność uzyskania przez wytwórców biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub biometanu z biogazu, wpisu do nowo utworzonego rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE.

Wytwarzanie biometanu z biogazu rolniczego będzie z kolei wymagało wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Jak złożyć wniosek?

Na stronie internetowej URE dostępny jest już wzór wniosku dla przedsiębiorców zobowiązanych do uzyskania wpisu do Rejestru. Wnioski należy składać do URE na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Źródeł Odnawialnych

ul. Towarowa 25a

00-869 Warszawa

Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o rodzaju, zakresie i miejscu wykonywanej działalności, a także dane na temat mocy oraz rocznej wydajności instalacji, która ma się znaleźć w Rejestrze.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wytwórcy biogazu lub biometanu, którzy rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie biogazu lub biometanu, polegającej na wytwarzaniu biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub na wytwarzaniu biometanu z biogazu przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o OZE, składają wniosek w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Czas na składanie wniosków przez takie podmioty mija 1 grudnia 2023 r.

Natomiast nowi wytwórcy biogazu lub biometanu, wpis do Rejestru muszą uzyskać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie biogazu lub biometanu.  

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

żródło: URE, zdjęcie: freepik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE