Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych. W związku z tym od dziś wzrasta cena gazu. Ile zapłacimy?

Reklama

Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

– Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym – powiedział Rafał Gawin, Prezes URE. – Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego.

Z czego składa się rachunek za paliwo gazowe?

Na całkowitą wysokość rachunku dla gospodarstw domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Od 1 lipca 2024 r. przestaje obowiązywać cena maksymalna gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh. W drugiej połowie roku zostają również odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa[1], odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, które Prezes URE na rok 2024 zatwierdził w grudniu 2023 r. Do 31 grudnia 2024 r. zamrożona pozostaje natomiast opłata abonamentowa[2].


Kongres Biogazu – sprawdź!


Nowa stawka opłaty dystrybucyjnej i abonamentowej 

Od 1 lipca 2024 r. stawki opłat dystrybucyjnych wynikać będą z zatwierdzonej przez Prezesa URE odmrożonej Taryfy NR 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG. W tej taryfie wysokość stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu.

Uśrednione stawki opłat dystrybucyjnych od 1 lipca będą wynosiły: 126,69 zł/MWh dla grupy taryfowej W-1.1, 67,86 zł/MWh dla grupy W-2.1 oraz 65.23 zł/MWh dla grupy W-3.1. W porównaniu do zamrożonych stawek opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc.

Rys. 1. Średnie stawki netto opłaty dystrybucyjnej PSG do końca czerwca 2024 r. i od 1 lipca 2024 r.

Miesięczne stawki opłat abonamentowych pozostały natomiast na niezmienionym poziomie i wynoszą (wartości netto): 

  • 3,35 zł dla grupy taryfowej W-1.1, 
  • 5,49 zł dla grupy W-2.1, 
  • 6,4 zł dla grupy W-3.6.

Jak zmienią się od 1 lipca 2024 r. ceny gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych?

W zatwierdzonej dziś przez Prezesa URE taryfie PGNiG OD cena gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych wyniesie 239 zł/MWh. Wobec dotychczas obowiązującej taryfy na 2024 r. oznacza to spadek ceny o blisko 18 proc. (z 290,97 zł/MWh). Ponieważ jednak do końca czerwca 2024 r. obowiązywały przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, dla  odbiorców indywidualnych od 1 lipca br. odmrożenie cen oznacza wzrost średnio o 19 proc.

Rys. 2. Cena gazu wysokometanowego do końca czerwca 2024 (zamrożona) i od 1 lipca 2024 r. (taryfa PGNiG OD zatwierdzona przez Prezesa URE)

Dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym rachunek za gaz kupowany od PGNiG OD, który korzysta z usług największego dystrybutora, spółki PSG, wzrośnie zatem od 1 lipca 2024 r. średnio o 20 proc. 

Tabela 1. Wzrost miesięcznych płatności od 1 lipca 2024 r. dla odbiorców PGNiG OD korzystających z usług PSG. 

TaryfaŚrednia płatność miesięczna wg Miesięczna różnica w płatnościach [zł]Zmiana płatności %
Cen i stawek opłat zamrożonych[zł]Taryfy na okres 01.07.2024-30.06.2025[zł] kol. 3/ kol. 2*100-100
12345
W-1.128,0333,565,5319,73
średnie zużycie – 991,08 kWh/rok
W-2.1166,95201,2634,3120,55
średnie zużycie – 7 643,05 kWh/rok
W-3.6468,23566,2998,0620,94
średnie zużycie – 22 039,33 kWh/rok

Decyzja Prezesa URE, wraz z treścią zatwierdzonej taryfy PGNiG OD, są dostępne na stronie internetowej URE.

Cena dla klientów innych sprzedawców gazu

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. cena gazu zatwierdzona w taryfie dla PGNiG OD będzie jednocześnie ceną maksymalną dla pozostałych przedsiębiorstw sprzedających gaz ziemny odbiorcom indywidualnym i innym podmiotom uprawnionym. Sprzedawcy ci będą mogli sprzedawać gaz po niższej cenie, ale w takim wypadku nie będzie im przysługiwała rekompensata z tytułu utraconych zysków.


Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: URE

[1] Zgodnie z art. 3 ust. 7a ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303).

[2] Zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy z 15 grudnia 2022 r., opłata abonamentowa pozostaje zamrożona na poziomie z 1 stycznia 2022 r.  

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE