Są dokumenty, są zielone certyfikaty

Z Katarzyną Szwed-Lipińską, Dyrektorem Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki, o postępie w procesie wydawaniu zielonych certyfikatów, rozmawia Maciej Roik. Jak obecnie wygląda proces wydawania zielonych certyfikatów za produkcję energii elektrycznej ze spalania biomasy? Proces ten uzależniony jest w pierwszej kolejności od zgromadzenia materiału dowodowego, dokumentującego w szczególności rodzaj i pochodzenie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej. Materiał ten ma umożliwić podjęcie…

czytaj więcej »