Raportowanie o śladzie węglowym? Dla kogo nowe obowiązki?

Tomasz Smorgowicz

Raportowanie o śladzie węglowym? Dla kogo nowe obowiązki? Od kiedy zaczną obowiązywać? Na te pytania odpowiada Tomasz Smorgowicz, ekspert ds. CSR/ESG oraz strategii komunikacyjnych i marketingowych, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni. Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku…

czytaj więcej »

Biogazownie rolnicze a ślad węglowy. Eksport żywności będzie możliwy?

Biogazownie rolnicze a ślad węglowy

Rolnictwo jakie znaliśmy do tej pory powoli przechodzi do historii. To fakt, I jakby brutalnie to nie zabrzmiało – tylko od naszych działań zależy, czy odnajdziemy się w nowej rzeczywistości czy może czeka nas stagnacja i upadek. Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce! Polityka klimatyczna Unii Europejskiej nakłada na kraje członkowskie szereg różnych wymogów dot. m.in. kwestii takich jak: udział OZE w…

czytaj więcej »

Sprawdź jaki ślad węglowy generuje twoja dieta!

Ślad węglowy na etykiecie żywności?

Jak wykazują badania, hodowla bydła emituje duże ilości gazów cieplarnianych, co w oczywisty sposób generuje tragiczne skutki dla klimatu. W związku z tym zmniejszenie ilości spożywanego mięsa i produktów mlecznych ma z pewnością korzystny wpływ na środowisko. Jednak skąd mamy wiedzieć, które produkty w naszej diecie pozostawiają największy ślad węglowy? Podpowiedzią służy specjalny kalkulator. Rośliny zamiast mięsa W trosce o środowisko, jak…

czytaj więcej »

Podróż koleją coraz bardziej zielona. PKP Intercity informuje o śladzie węglowym

kolej ekologia

Podróż koleją jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Dla pasażerów jest to jeden z powodów, dla którego wybierają jazdę pociągiem. Od czerwca PKP Intercity informuje podróżnych o śladzie węglowym. Jaki ślad węglowy pozostawi twoja podróż pociągiem? Ideą PKP Intercity jest propagowanie wśród pasażerów wiedzy na temat korzyści, jakie dla środowiska ma wybór pociągu. Spółka podkreśla też, jak ważne jest podróżowanie środkami transportu, które…

czytaj więcej »

Co to jest ślad węglowy?

ślad węglowy

Rosnąca świadomość dotycząca zmian klimatycznych, a także wyraźne dyrektywy unijne powodują, że poszukuje się efektywnych rozwiązań umożliwiających redukcję emisji gazów cieplarnianych. Kluczową kwestią jest zbadanie, jak dany produkt wpływa na środowisko. Wskaźnikiem, który pozwala to zmierzyć jest carbon footprint, czyli ślad węglowy. Czy umieszczenie na opakowaniu oznaczeń wskazujących czy produkt jest bezpieczny dla środowiska może wpłynąć na jego konkurencyjność ? Ślad…

czytaj więcej »