Dekarbonizacja stanowi obecnie ważny element strategii firm, które wciąż chcą dostarczać swoje produkty i usługi. O ważnej roli biometanu w tym procesie mówi Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Green Gas for Climate.

W dobie walki Europy o niezależność energetyczną Polska również zmienia swoje cele w Polityce Energetycznej na kolejne lata. Dekarbonizacja jest nie tylko hasłem, ale ważnym elementem strategii firm, które chcą pozostać na rynku międzynarodowym jako dostawcy swoich usług czy też swoich produktów.

Reklama

Jednym z wymogów jest obniżenie śladu węglowego, a przez wykorzystanie energii odnawialnej, czy też zeroemisyjnego gazu jakim jest biometan, można zdecydowanie przyspieszyć ten proces. Firmy w obecnej niepewnej sytuacji niewiadomych cen energii, czy też gazu, coraz częściej sięgają po źródła odnawialne na autokonsumpcję. Małe biogazownie do 0.5 MW rozwijają się w Polsce dynamicznie, co dowodzi, że zarówno ułatwione przepisy, cena referencyjna, dotacje czy też przychylność banków pomogły w ich dynamicznej budowie.


6. Kongres Biometanu – zarejestruj się


Biogaz i biometan – nowa ustawa

Na kolejne przepisy dotyczące większych biogazowni czy biometanowni – rynek czeka od wielu lat. Obawy społeczne, niejasności w przepisach odpadowych, trudności w uzyskaniu statusu nawozu dla pofermentu, czy też domknięcie finansowania inwestycji stanowią bariery, które pokazują, że takich instalacji powstaje naprawdę bardzo mało, przy potencjale ok. 100 mln ton bioodpadów produkowanych rocznie w Polsce.

Nowa ustawa o biogazie i biometanie proponuje przepisy, które na pewno pomogą w rozwoju biogazowni i biometanowni. Są jednak bariery techniczne, które ciężko po prostu rozwiązać regulacjami. Przeciążony i niedofinansowany system dystrybucji energii w Polsce pokazuje lawinę odmów przyłączeniowych i mam wątpliwości czy bez jej modernizacji biogazownie będą przyłączane inaczej niż dotąd – czyli z trudem. System gazowy również nie jest z gumy, zatem wymogi techniczne i chłonność sieci będą miały istotny wpływ na rozwój biometanowni. Oczywiście bioLNG może być pewnym rozwiązaniem tej sytuacji.


Raport Biogaz i biometan w Polsce – już wkrótce


Rozwój sektora biogazu i biometanu

Bez edukacji społeczeństwa wiele projektów nie powstanie i tutaj nie pomogą regulacje, ale kampania na rzecz rozwoju recyklingu odpadów poprzez produkcję biogazu oraz nawozów organicznych.

Mam nadzieję, że rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce będzie także coraz mocniej uwzględniał instalacje biogazu i biometanu, co pozwoli nie tylko na ograniczenie emisji odpadów, ale także na powstanie 8 miliardów m3biogazu, który wyprodukowany przez polskie firmy będzie ograniczał import paliw kopalnych z zagranicy. To marnowany do dziś potencjał: podatkowy, miejsc pracy, rozwoju gospodarczego tej gałęzi gospodarki, a także poszukiwanie alternatyw niskiego kosztu nawożenia pól poprawiającego konkurencyjność polskiej wsi, branży spożywczej czy transportowej.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

tekst: Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Green Gas for Climate

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE