Regulamin rynku mocy zatwierdzony przez prezesa URE

Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia ministra energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy. Regulamin rynku mocy zatwierdzony Zatwierdzony Regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy. Regulamin zawiera wytyczne dot. planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, określa terminy na…

czytaj więcej »

Rynek mocy w Polsce – szczegółowe rozwiązania, praktyczne aspekty

Seminarium: „Rynek mocy w Polsce – szczegółowe rozwiązania, praktyczne aspekty uczestnictwa” odbędzie się 8 marca w Warszawie w siedzibie Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, w budynku „Metropolitan” przy Placu Piłsudskiego 1. Rynek mocy w Polsce - program seminarium: Wprowadzenie – rynek mocy w PL i w UE; Rynek Mocy na tle unijnej regulacji dot. polityki energetycznej i pomocy publicznej dla sektora…

czytaj więcej »

Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm mocy

Ustawa o cenach prądu

Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm mocy. Rok 2017 w polskiej energetyce upłynął pod znakiem przygotowywania ustawy o rynku mocy. Celem tej regulacji jest poprawa rentowności polskich wytwórców oraz ustabilizowanie dostaw energii elektrycznej w przyszłości. Prace nad ustawą o rynku mocy przebiegały sprawnie - zgodnie z zapowiedzianym planem i dobrą praktyką tworzenia aktów prawnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta. Regulamin aukcji jest…

czytaj więcej »

Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe. Weź udział w seminarium!

W imieniu firmy CBE Polska zachęcamy do rozważenia udziału w drugiej edycji Seminarium pt. «Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe - możliwości, obowiązki, strategie», które odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Warszawie. Zgodnie z uchwaloną Ustawą o rynku mocy elektrownie będą brać udział w aukcjach w celu ubiegania się o kontrakty mocowe z PSE, a odbiorcy energii zapłacą nie tylko za…

czytaj więcej »