Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia ministra energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy.

Reklama

Regulamin rynku mocy zatwierdzony

Zatwierdzony Regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy. Regulamin zawiera wytyczne dot. planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, określa terminy na uzupełnienie braków formalnych wniosku o rejestrację, przewiduje szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji, a także zawiera wzór umowy mocowej.

Warto przypomnieć, że już dzisiaj (3 kwietnia br.) rozpoczyna się proces tzw. certyfikacji ogólnej, do którego muszą przystąpić wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW.

Do certyfikacji ogólnej może zostać zgłoszona jednostka fizyczna wytwórcza planowana, jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej (istniejąca lub planowana). Jedynie podmioty certyfikowane będą mogły wziąć udziału w dalszych procesach rynku mocy oraz stanowić zachętę do inwestycji w nowe źródła wytwórcze.

Zdjęcie: materiały prasowe
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE