Seminarium: „Rynek mocy w Polsce – szczegółowe rozwiązania, praktyczne aspekty uczestnictwa” odbędzie się 8 marca w Warszawie w siedzibie Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, w budynku „Metropolitan” przy Placu Piłsudskiego 1.

Reklama

Rynek mocy w Polsce – program seminarium:

 • Wprowadzenie – rynek mocy w PL i w UE;
 • Rynek Mocy na tle unijnej regulacji dot. polityki energetycznej i pomocy publicznej dla sektora energetycznego;
 • Założenia i zakres regulacji polskiej ustawy o Rynku Mocy;
 • Zwolnienia dla przemysłu energochłonnego z opłaty mocowej;
 • Podmioty na Rynku Mocy;
 • Certyfikacje: ogólna i do aukcji;
 • Przebieg aukcji – jak się przygotować, wyznaczanie ceny aukcji, ramy czasowe;
 • Realizacja obowiązku mocowego;
 • Neutralność technologiczna;
 • Przygotowanie projektów redukcji mocy;
 • Regulamin rynku mocy;
 • Umowa mocowa;
 • Status projektów nowych oraz modernizacji – kontrola realizacji inwestycji;
 • Rynek mocy a rynek finansowy – finansowanie projektów energetycznych i współpraca z bankami;
 • Projekty transgraniczne;
 • Udział zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych i inwestorów;
 • Jak się przygotować do uczestniczenia w projektach rynku mocy.

 

Wśród prelegentów m.in.:

 • Aleksander Galos – Radca prawny, Partner Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP;
 • dr iur. Michał Będkowski-Kozioł – Adwokat, Partner, kieruje Praktyką Prawa Konkurencji i Antymonopolowego w Kancelarii KZP;
 • Wojciech Wrochna – Counsel, Szef Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych w Kancelarii KZP;
 • dr Jacek Kozikowski – Prawnik, Praktyka Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP;
 • Milena Kazanowska-Kędzierska – Prawnik, Praktyka Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP.

Seminarium kierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką rynku mocy w Polsce, a przede wszystkim do: przemysłu energochłonnego, przedsiębiorstw energetycznych, firm wytwarzających i planujących wytwarzanie energii elektrycznej, zarządców nieruchomości, jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów, banków, funduszy kapitałowych itp.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową, Górniczą Izbą Przemysłowo Handlową, Agencją Rynku Energii, a także Polskim Komitetem Światowej Rady Energetycznej.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program wydarzenia dostępne są na stronie
http://industrialevents.eu/seminarium-rynek-mocy-w-polsce/

Przy powołaniu się na magazyn „Biomasa” przysługuje rabat w wysokości 15% od ceny zawartej w formularzu zgłoszeniowym.

Industrialevents.eu
tel.: 601-372-256
szkolenia@industrialevents.eu
www.industrialevents.eu

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE