W imieniu firmy CBE Polska zachęcamy do rozważenia udziału w drugiej edycji Seminarium pt. «Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe – możliwości, obowiązki, strategie», które odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Warszawie.

Reklama

Zgodnie z uchwaloną Ustawą o rynku mocy elektrownie będą brać udział w aukcjach w celu ubiegania się o kontrakty mocowe z PSE, a odbiorcy energii zapłacą nie tylko za megawatogodziny (energię elektryczną), ale także za megawaty (moc potrzebną w systemie).

 

 

Towarem na rzeczonym rynku będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wynagrodzenia za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem jej dostarczenia w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.

Bezpieczeństwo dostaw

Jednotowarowy rynek energii nie zapewnia wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy lub utrzymania i modernizacji wymaganych mocy. Stosowane usługi systemowe są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w perspektywie średnio- i długoterminowej, a także przy równoczesnym zaistnieniu kilku przyczyn ograniczenia mocy w systemie.

Zdaniem wielu ekspertów rynek mocy jest niezbędny w celu przeciwdziałania braku mocy w KSE poprzez rozwiązanie problemu brakujących przychodów.

Jaki jest cel rynku mocy?

Celem rynku mocy (capacity market) jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jednakże należy zdawać sobie sprawę, iż rynek mocy to jeden z wielu możliwych mechanizmów mocowych, a na kształt dwutowarowego rynku energii będą miały również akty prawne inne niż Ustawa o rynku mocy.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

  • koncernów energetycznych (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, obrót, R&D)
  • przemysłowych odbiorców energii
  • rządu i organów administracji
  • firm doradczych i kancelarii prawnych
  • podmiotów finansujących inwestycje energetyczne
  • instytucji naukowo-badawczych.

Czy mechanizm rynku mocy wygeneruje oczekiwane sygnały inwestycyjne? Jakie jest ryzyko niezapewnienia wystarczającej mocy w systemie przed rozpoczęciem rynku mocy i na ile zostanie ono zredukowane poprzez aukcje? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci prowadzący seminarium.

 

Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać

pod nr telefonu 22 82 77 123

oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

Zdjęcie: Pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE