25 mln zł dofinansowania na produkcję energii z biomasy

NFOŚiGW wsparł kwotą prawie 18 mln zł ze środków europejskich projekty budowy instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii w Zambrowie, Nowym Sączu, Działdowie i Krośnie. Kolejne niemal 7 mln zł ze środków krajowych otrzyma podobna inicjatywa w Dzierżoniowie. Inwestycje te pozwolą także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ograniczając tym samym efekt cieplarniany. Warto podkreślić, że wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej bądź…

czytaj więcej »

Rada gminy Nowy Sącz nie miała prawa zakazywać palenia węglem

Rada gminy nie posiada kompetencji upoważniających ją do podejmowania zakazu spalania paliw wysokoemisyjnych - wynika z orzeczenia WSA w Krakowie, który rozpatrywał skargę wojewody na działania radnych Nowego Sącza. Takie kompetencje znajdują się jedynie w gestii sejmiku województwa - orzekł sąd. Przypomnijmy, że w październiku rada gminy Nowy Sącz podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza…

czytaj więcej »