Rada gminy nie posiada kompetencji upoważniających ją do podejmowania zakazu spalania paliw wysokoemisyjnych – wynika z orzeczenia WSA w Krakowie, który rozpatrywał skargę wojewody na działania radnych Nowego Sącza. Takie kompetencje znajdują się jedynie w gestii sejmiku województwa – orzekł sąd.

Reklama

Przypomnijmy, że w październiku rada gminy Nowy Sącz podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 8″, w której znalazł się zapis o zakazie stosowania w gospodarce cieplnej paliw stałych wysokoemisyjnych, a więc m.in. węgla. Ten właśnie fragment zaskarżył wojewoda małopolski. Gmina tłumaczy, że przy zmianie planu kierowała się zasadami ochrony środowiska.

– W planie miejscowym obowiązkowo określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Uregulowania te nie dają organom gminy kompetencji do wykluczenia możliwości stosowania systemów grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych – wyjaśnia sąd.- Ustalanie zakazów w zakresie eksploatacji instalacji oraz określanie paliw należy zatem do kompetencji sejmiku województwa, a nie do kompetencji rady gminy.

Źródło: http://bip.krakow.wsa.gov.pl

Zdjęcie: shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE