Certyfikacja ISO dla EnviTec Biogas Italy

certyfikacja ISO

Kamień milowy dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy we Włoszech. EnviTec Biogas Italia informuje o dobrych perspektywach rynkowych uzyskanych dzięki nowym przepisom dotyczącym biometanu. Firma EnviTec Biogas Italia 2 lutego 2023 ogłosiła swój sukces w certyfikacji ISO 14001 i ISO 45001 w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzaniu środowiskowym. Wartość, jaką certyfikacja ISO wnosi dla firmy – Pozytywny wynik audytów nie tylko…

czytaj więcej »

Prawo musi sprzyjać rozwojowi biometanu!

rozwój biometanu

Nadrzędnym czynnikiem determinującym rozwój sektora biometanu w Polsce stanowią odpowiednie regulacje prawne. Zarówno ustawodawstwo krajowe, jak i prawo unijne będą w najbliższym czasie przedmiotem szczególnie dynamicznych modyfikacji. Procedowane obecnie przez Komisję Europejską zmiany legislacyjne, mające sprzyjać osiągnięciu celu 35 mld m3 biometanu rocznie, szczególnie dotyczą priorytetowego dokumentu – dyrektywy RED II. Jego rewizja zaproponowana w lipcu br. wraz z przedstawionym dwa…

czytaj więcej »

Biometan do sieci. Są nowe przepisy

biometan

Biometan do sieci? Wsparcie dla zwiększenia udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych na rynku gazu deklaruje rząd. 23 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, które w sposób kompleksowy określa wymagania jakościowe dla paliw gazowych przesyłanych sieciami gazowymi. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie udziału…

czytaj więcej »

Konieczne zmiany prawne na rzecz biometanu – postulaty

Polska Organizacja Biometanu

Unijne regulacje pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wymuszają na państwach Unii Europejskiej zmiany również w sektorze gazownictwa, choć dotychczas w ramach unormowań unijnych i krajowych poświęca się im znacznie mniej uwagi niż zmianom wprowadzanym w zakresie elektroenergetyki. Jednym z projektów w tym zakresie jest propozycja wykorzystania biogazu oraz biometanu i wynikające z niej obowiązki zawarte w dyrektywie RED II. Jej…

czytaj więcej »