Unijne regulacje pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wymuszają na państwach Unii Europejskiej zmiany również w sektorze gazownictwa, choć dotychczas w ramach unormowań unijnych i krajowych poświęca się im znacznie mniej uwagi niż zmianom wprowadzanym w zakresie elektroenergetyki. Jednym z projektów w tym zakresie jest propozycja wykorzystania biogazu oraz biometanu i wynikające z niej obowiązki zawarte w dyrektywie RED II.

Jej wdrożenie może być przełomem dla polskiej gospodarki, a przede wszystkim dla sektora gazownictwa w najbliższych latach. Jeśli chcemy czerpać korzyści z unijnej polityki należy wdrożyć stosowne zmiany, przede wszystkim w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii – udział energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. na poziomie całej UE powinien wynieść aż 32%, a odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię mogą być także instalacje biometanowe, wytwarzające bardziej uniwersalne do wykorzystania paliwa gazowe z OZE. Obecnie w polskim prawodawstwie brakuje choćby definicji pojęcia biometanu.

Reklama

Dla kogo biometan?

A jest o co walczyć – według przyjętej w lutym Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040 (PEP2040), biometan mógłby być jednym ze strategicznych surowców dla polskiej gospodarki. Wydaje się, że podstawowym zadaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska powinno być zatem stworzenie efektywnych rozwiązań sektorowych dla biometanu, ponieważ instalacje te mogą zarówno pokryć zapotrzebowanie na gazyfikację polskiej wsi i rozwijającego się tam przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i wspomagać realizację koncepcji energetyki rozproszonej poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła w miejscach, gdzie jest ono potrzebne.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Biometan mógłby również być świetną propozycją dla rolnictwa i nadzieją dla środowiska w kontekście założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego główną zaletą jest jednak dywersyfikacja dostaw źródeł paliw gazowych i oparcie ich w większym stopniu o własne lokalne zasoby (aspekt bezpieczeństwa energetycznego). Rozwijając produkcję biometanu ograniczamy import paliw gazowych, a w konsekwencji zmniejszamy zależność od krajowych oraz zagranicznych dostaw gazu ziemnego.

Wyzwania sektora

Jednym z najważniejszych wyzwań dla sektora biogazu i biometanu są nieodzowne zmiany w zakresie stworzenia przystępnych warunków przyłączenia do sieci dla biogazowni, ułatwiających proces inwestycyjno-budowlany. Trudności w tym zakresie są efektem zarówno problemów wynikających z ograniczeń związanych z chłonnością poszczególnych stref sieci dystrybucyjnej, jak i jej przepustowość.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz, Paula Błażej
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE